Vi søger nye medlemmer til vores udvalg. Læs mere om alle udvalgene, og find det du ser som det mest spændende. Ansøg allerede i dag!

 

Uddannelses- og Aktivitetsudvalget

Uddannelses- og Aktivitetsudvalget søger engagerede og dedikerede medlemmer til Uddannelses- og Aktivitets udvalget hele det kommende forenings-år. Vi søger personer der er klar på at påtage sig et ansvarsområde, og som vil være med til at planlægge og arrangerer de landsdækkende medlemstilbud. Derudover er det vigtigt at du agter at deltage i samtlige nationale arrangementer, og at du samtidig er glad for at lave praktisk arbejde.

Som en del af Uddannelses- og Aktivitetsudvalget vil dine primære opgaver være:

 • Varetagelse af dit ansvarsområde
 • Være en del af et ansvarsbevidst udvalg til uddannelsesweekender, politiske laboratorier og lignende.
 • Nytænke og planlægge de landsdækkende arrangementer.

Som medlem af uddannelses- og aktivitets udvalget vil du få brugbare og værdifulde kompetencer gennem uddannelse og praktisk erfaring. Som en del af udvalget vil du bl.a. blive tilbudt et oplæg om planlægning af større arrangementer.

Efter dit år i Uddannelses- og Aktivitetsudvalget vil du få et bevis og en anbefaling med udgangspunkt i dine kompetencer, som du kan tilknytte dit CV. Hvis dette er noget for dig, så send en motiveret ansøgning, hvor du fortæller, hvad du er god til, hvad du har af tidligere erfaringer relateret til planlægning af arrangementer, og hvilke kvalifikationer du tilføjer til Uddannelses- og Aktivitetsudvalget.

Motiveret ansøgning, CV og eventuelle anbefalinger bedes sendes til rohde@laungdom.dk senest d. 12. marts kl. 12:00.

Med venlig hilsen

Andreas Rohde
Uddannelses- og Aktivitetsformand


Udviklingsudvalget

Udviklingsudvalget! Højborgen for nørderi, er nu åbent for ansøgning!

Udviklingsudvalget(UU) er ansvarlig for mange forskellige opgaver, men fælles for dem er organisatorisk arbejde.

UU vil bestå af 8-12 LAU’ere med organisatorisk flair.

Som medlem af UU vil du skulle indgå i et til flere af nedenstående arbejdsområder. Arbejdsområderne omfatter men er ikke begrænset til:

 • Regionalt ansvarlige (5-8 medlemmer)
 • Vidensopsamlings ansvarlig (koordinerer den information de regionalt ansvarlige opnår)
 • Struktur gruppen (3-5 medlemmer)
 • Organisatorisk uddannelses ansvarlige (3-5 medlemmer)
 • Vedtægts ansvarlige. Disse er vedtægtseksperterne. Både i lokalforeningernes, standardvedtægterne og landsforeningens. (3-5 medlemmer)

Jeg lægger vægt på en række ting når jeg skal vurdere hvem der skal med i udvalget

 • Dine interesseområder indenfor de ovenstående
 • Den mængde tid du har at bruge på udvalget
 • Den erfaring du har, der er relevant for ovenstående, både fra LAU og andre foreninger.
 • Din bopæl (De regionalt ansvarlige bliver valgt på en kombination af evner og bopæl)
 • Dine visioner for foreningen (i stil med at jeg har klarlagt mine visioner i arbejdsarket (vedhæftet), ønsker jeg at høre om dine tanker for foreningens fremtid, hvor vi skal sætte ind osv)

Du kan her se mit arbejdsark. Jeg forventer at du har læst det, hvis du ansøger. Her kan du bl.a. se mine visioner for udvalget, mødestrukturer (fx er der en sommerhustur som første møde). Det bliver grundstenen for vores første møde: https://goo.gl/1Qrmdp

Normalt i et jobopslag vil der nu blive listet hvad du kan få ud af det. Madordninger, firmatelefon og alt muligt andet sexet. Alt vi kan tilbyde er ref til udvalgsmøderne og mad til de fleste. Men god mad!

Ansøgningsfristen for UU er 12. marts. Der vil i den efterfølgende uge blive holdt jobsamtaler, og du vil kunne forvente et endeligt svar den 19. marts.

Første møde er et endnu ukendt sted i landet. Det vil som udgangspunkt være d. 14-16. april. Hvis dette ikke kan lade sig gøre grundet påsken vil det enten blive 7-9. eller d. 21-23. april.

Har du spørgsmål til processen eller andet så skriv eller ring endelig til UU formanden, Esben Klindt på 51880218, uu@laungdom.dk eller på Facebook.

Motiveret ansøgning, CV og eventuelle anbefalinger bedes sendes til  senest d. 12. marts kl. 12:00.

Med venlig hilsen

Esben Klindt
Udviklingsformand


Politisk Udvalg

Kære medlemmer!

Jeg glæder mig utrolig meget til at komme i gang med arbejdet i Politisk Udvalg! Vi har i det kommende foreningsår flere vigtige opgaver foran os. For det er os, der skal udarbejde politikken, markere det vigtige, liberale budskab eksternt. Og det er ligeledes os, der sammen skal uddanne og oplyse vores medlemmer om vores principper, værdier og politik.

Politisk Udvalg kommer i dette foreningsår til at bestå af ordførere valgt på det første hovedbestyrelsesmøde.

Som ordfører i Liberal Alliances Ungdom samt medlem af Politisk Udvalg har du en række arbejdsopgaver:

 • Du skal udarbejde og udvikle vores politik på det bestemte politiske område du er valgt til. Dette sker hovedsageligt ved at udarbejde vores arbejdsprogram, så det stemmer overens med den politik, som vi har vedtaget på landsmødet.
 • Du skal markere foreningens politik på et bestemt område eksternt i medier såvel som til paneldebatter og lignende.
 • Du skal være parat til at rejse rundt til lokalforeninger, som ønsker et oplæg om dit politiske område.
 • Du skal hjælpe til med planlægning og afholdelse af Politiske Laboratorier og lignende politiske arrangementer i foreningen.

Som ordfører i Liberal Alliances Ungdom får du en unik mulighed for at specialisere dig i et bestemt politisk område samt få konkret indflydelse på vores politik. Du har en høj grad af frihed som ordfører, men med det medfølger naturligvis også ansvar. Det forventes derfor at du tager din arbejdsopgave seriøst og ligger den nødvendige indsats.

Du kan jf. hovedbestyrelsens forretningsorden kandidere som følgende til det kommende hovedbestyrelsesmøde:

 • Uddannelsesordfører
 • Økonomi- og skatteordfører
 • Social- og sundhedsordfører
 • Forsvars- og udenrigsordfører
 • Klima-, energi-, og landbrugs-, og miljøordfører
 • Kultur-, religions-, og ligestillingsordfører
 • Arbejdsmarkeds-, og erhvervsordfører
 • Retspolitisk ordfører
 • EU-ordfører
 • Bolig-, infrastruktur og IT-ordfører
 • Ordfører for offentlig struktur og demokrati
 • Immigrationsordfører

Som ordfører står det dig frit for, at danne dit eget mini-udvalg, såfremt du har behov for det.

Et ordførerskab gælder et foreningsår af gangen. Det kræver ⅔ deles flertal i hovedbestyrelsen for at kunne godkendes til opstilling, og ½ deles flertal i hovedbestyrelsen for at kunne blive valgt som ordfører.

Jeg glæder mig meget til det kommende år, og jeg håber på at se mange dygtige og engagerede kandidater til de forskellige ordførerskaber.

Du melder dit kandidatur til en given ordførerpost ved at skrive en mail til formand for Udviklingsudvalget, Esben Klindt, på uu@laungdom.dk senest d. 3. april kl 12:00. Du har muligheden for at motivere for dit kandidatur på hovedbestyrelsesmødet den 8. april.

Med venlig hilsen

Signe Bøgevald Hansen
Politisk Formand

 

Kampagneudvalget

Kampagneudvalget søger medlemmer, der ønsker at være del af det mest kreative og faglige udvalg i Liberal Alliances Ungdom.

Som en del af Kampagneudvalget er det blandt andet følgende arbejdsområder du kan have ansvar for:

 • Multimediegrafik – både til online og tryk
 • Videoer – både filmning og redigering
 • Uddannelse af medlemmerne
 • Markedsføring på sociale platforme
 • Strategisk planlægning

Som medlem vil du have direkte indflydelse på hvordan Liberal Alliances Ungdom kommunikerer online, men også på trykmaterialer i forbindelse med bl.a. KV/RV17 og Skolestart. Vi er et hårdtarbejdende udvalg, der arbejder med stramme deadlines og et stort ansvar.

Som medlem af Kampagneudvalget vil du få brugbare og værdifulde kompetencer gennem både uddannelse med professionelle undervisere og praktisk erfaring med udarbejdelse og planlægning af kampagner. Efter dit år i Kampagneudvalget vil du få et bevis og en anbefaling med udgangspunkt i dine kompetencer, som du kan tilknytte dit CV.

I din ansøgning vil der blive lagt vægt på dine kreative evner og kompetencer inden for Photoshop, om end det ikke forventes at du på nogen måder er verdensmester lige nu. Ligeledes forventes det, at du er videbegærlig og ønsker at blive en aktiv del af udvalget.

Har du spørgsmål så skriv eller ring endelig til kampagneformanden på tlf. (+45) 20 45 85 87 eller Facebook/mail.

Motiveret ansøgning, CV og eventuelle anbefalinger bedes sendes til mulvad@laungdom.dk senest d. 12. marts kl. 12:00.

Med venlig hilsen

Søren Mulvad
Kampagneformand

 

IT Udvalget

Har du erfaring med brugen af WordPress, html, css, UX eller anden form for programmering indenfor IT områder?

Liberal Alliances Ungdom har igennem det seneste år oplevet problemstillinger på vores IT platforme. IT udvalget er blevet skabt af den grund, at vi i det kommende år skal have styr på tingene. Vi skal have opdateret vores hjemmeside samt arbejdet med brugervenlighed på hjemmesiden. Vi skal også i det kommende år have fokus på at vores overgang til det nye intranet bliver en god og stabil overgang. Derfor har vi brug for folk som kender til at arbejde med databaser samt medlemssystemer.

Hvis du kender til det at designe og udforme hjemmesider, som skal sælge et produkt, så vil jeg anbefale at du søger.

 • Navn
 • Lokalforening
 • Kompetencer
 • Tidligere erfaring med hjemmesider og/eller databaser/medlemssystemer
 • Hvad kunne du godt tænke dig at arbejde med?

Udvalget kommer til at være et lille men særdeles effektivt udvalg, så du skal være klar til at producere og arbejde. Det kræver evner indenfor eventuelt design, programmering eller hjemmeside drift. Vi vil som udgangspunkt mødes og drøfte nogle af de ideer i eventuelt skulle have og de planer jeg har som formand.

Jeg ser frem til din ansøgning.

Motiveret ansøgning, CV og eventuelle anbefalinger bedes sendes til it@laungdom.dk senest d. 12. marts kl. 12:00.

Med venlig hilsen

Martin Væver
IT Formand

 

Valgskampsudvalget

Kære medlemmer, valgkampsudvalget åbner op for optagelser!

Efter et lækkert landsmøde skal vi til at have arbejdshandskerne på! I år er det valgår og det skal vi selvfølgelig være klar og toptunede til.  Valgkampsudvalget søger derfor medlemmer som er klar til at give den en skalle før, under og efter Kommunal- og Regionsvalget (KV og RV).

Opgaverne frem mod Kommunalvalg og Regionsvalg vil bestå af at:

 • Skabe overblik over KV og RV kandidaterne
 • Skabe overblik over LA og LAU foreningerne.
 • Udføre alt fra store til små lav praktiske opgaver.
 • Udarbejde en klar strategi for KV og RV.

Som medlem af Valgkampsudvalget vil du opleve en personlig udvikling, udvide dit netværk og blive endnu dygtigere til at føre valgkamp.

Lyder det som noget for dig, så send mig en ansøgning om optagelse i udvalget! I din ansøgning skal du skal beskrive din motivation for at søge, dine kvalifikationer og fortælle om eventuel tidligere erfaring med valgkampe og politisk arbejde.

Hvis du har spørgsmål, så send mig endelig en besked her på Facebook eller over mail.

Motiveret ansøgning, CV og eventuelle anbefalinger bedes sendes til overgaard@laungdom.dk senest d. 12. marts kl. 12:00.

 

Med venlig hilsen

Simon Overgaard
Valgkampsformand