Liberal Alliances Ungdom Sydvestjylland

Velkommen til Liberal Alliances Ungdom i Sydvestjylland!

Det er Liberal Alliances Ungdom Sydvestjyllands formål at engagere og mobilisere unge, som tilslutter sig Liberal Alliances Ungdoms politiske værdigrundlag, samt at påvirke samfundet i en frihedsorienteret retning. Foreningen baserer sit virke på liberale værdier herunder frihed, privat initiativ og en begrænset statsmagt.

Vi er en voksende forening der strækker sig over Esbjerg, Fanø og Tønder kommuner, hvor Liberal Alliance har byrådsmedlemmer i både Esbjerg samt Tønder.

Spørgsmål? Kontakt formand Mads Amstrup på tlf. 29 42 61 91 eller mail madsamstrup@hotmail.com

Lokalformand, Mads Amstrup

Næstformand, Alexander Rex

Bliv medlem i dag for kun 100kr