Ansøg til landsdækkende udvalg

By | Administrativt, Internt, Nyheder

Vi søger nye medlemmer til vores udvalg. Læs mere om alle udvalgene, og find det du ser som det mest spændende. Ansøg allerede i dag!

 

Uddannelses- og Aktivitetsudvalget

Uddannelses- og Aktivitetsudvalget søger engagerede og dedikerede medlemmer til Uddannelses- og Aktivitets udvalget hele det kommende forenings-år. Vi søger personer der er klar på at påtage sig et ansvarsområde, og som vil være med til at planlægge og arrangerer de landsdækkende medlemstilbud. Derudover er det vigtigt at du agter at deltage i samtlige nationale arrangementer, og at du samtidig er glad for at lave praktisk arbejde.

Som en del af Uddannelses- og Aktivitetsudvalget vil dine primære opgaver være:

 • Varetagelse af dit ansvarsområde
 • Være en del af et ansvarsbevidst udvalg til uddannelsesweekender, politiske laboratorier og lignende.
 • Nytænke og planlægge de landsdækkende arrangementer.

Som medlem af uddannelses- og aktivitets udvalget vil du få brugbare og værdifulde kompetencer gennem uddannelse og praktisk erfaring. Som en del af udvalget vil du bl.a. blive tilbudt et oplæg om planlægning af større arrangementer.

Efter dit år i Uddannelses- og Aktivitetsudvalget vil du få et bevis og en anbefaling med udgangspunkt i dine kompetencer, som du kan tilknytte dit CV. Hvis dette er noget for dig, så send en motiveret ansøgning, hvor du fortæller, hvad du er god til, hvad du har af tidligere erfaringer relateret til planlægning af arrangementer, og hvilke kvalifikationer du tilføjer til Uddannelses- og Aktivitetsudvalget.

Motiveret ansøgning, CV og eventuelle anbefalinger bedes sendes til rohde@laungdom.dk senest d. 12. marts kl. 12:00.

Med venlig hilsen

Andreas Rohde
Uddannelses- og Aktivitetsformand


Udviklingsudvalget

Udviklingsudvalget! Højborgen for nørderi, er nu åbent for ansøgning!

Udviklingsudvalget(UU) er ansvarlig for mange forskellige opgaver, men fælles for dem er organisatorisk arbejde.

UU vil bestå af 8-12 LAU’ere med organisatorisk flair.

Som medlem af UU vil du skulle indgå i et til flere af nedenstående arbejdsområder. Arbejdsområderne omfatter men er ikke begrænset til:

 • Regionalt ansvarlige (5-8 medlemmer)
 • Vidensopsamlings ansvarlig (koordinerer den information de regionalt ansvarlige opnår)
 • Struktur gruppen (3-5 medlemmer)
 • Organisatorisk uddannelses ansvarlige (3-5 medlemmer)
 • Vedtægts ansvarlige. Disse er vedtægtseksperterne. Både i lokalforeningernes, standardvedtægterne og landsforeningens. (3-5 medlemmer)

Jeg lægger vægt på en række ting når jeg skal vurdere hvem der skal med i udvalget

 • Dine interesseområder indenfor de ovenstående
 • Den mængde tid du har at bruge på udvalget
 • Den erfaring du har, der er relevant for ovenstående, både fra LAU og andre foreninger.
 • Din bopæl (De regionalt ansvarlige bliver valgt på en kombination af evner og bopæl)
 • Dine visioner for foreningen (i stil med at jeg har klarlagt mine visioner i arbejdsarket (vedhæftet), ønsker jeg at høre om dine tanker for foreningens fremtid, hvor vi skal sætte ind osv)

Du kan her se mit arbejdsark. Jeg forventer at du har læst det, hvis du ansøger. Her kan du bl.a. se mine visioner for udvalget, mødestrukturer (fx er der en sommerhustur som første møde). Det bliver grundstenen for vores første møde: https://goo.gl/1Qrmdp

Normalt i et jobopslag vil der nu blive listet hvad du kan få ud af det. Madordninger, firmatelefon og alt muligt andet sexet. Alt vi kan tilbyde er ref til udvalgsmøderne og mad til de fleste. Men god mad!

Ansøgningsfristen for UU er 12. marts. Der vil i den efterfølgende uge blive holdt jobsamtaler, og du vil kunne forvente et endeligt svar den 19. marts.

Første møde er et endnu ukendt sted i landet. Det vil som udgangspunkt være d. 14-16. april. Hvis dette ikke kan lade sig gøre grundet påsken vil det enten blive 7-9. eller d. 21-23. april.

Har du spørgsmål til processen eller andet så skriv eller ring endelig til UU formanden, Esben Klindt på 51880218, uu@laungdom.dk eller på Facebook.

Motiveret ansøgning, CV og eventuelle anbefalinger bedes sendes til  senest d. 12. marts kl. 12:00.

Med venlig hilsen

Esben Klindt
Udviklingsformand


Politisk Udvalg

Kære medlemmer!

Jeg glæder mig utrolig meget til at komme i gang med arbejdet i Politisk Udvalg! Vi har i det kommende foreningsår flere vigtige opgaver foran os. For det er os, der skal udarbejde politikken, markere det vigtige, liberale budskab eksternt. Og det er ligeledes os, der sammen skal uddanne og oplyse vores medlemmer om vores principper, værdier og politik.

Politisk Udvalg kommer i dette foreningsår til at bestå af ordførere valgt på det første hovedbestyrelsesmøde.

Som ordfører i Liberal Alliances Ungdom samt medlem af Politisk Udvalg har du en række arbejdsopgaver:

 • Du skal udarbejde og udvikle vores politik på det bestemte politiske område du er valgt til. Dette sker hovedsageligt ved at udarbejde vores arbejdsprogram, så det stemmer overens med den politik, som vi har vedtaget på landsmødet.
 • Du skal markere foreningens politik på et bestemt område eksternt i medier såvel som til paneldebatter og lignende.
 • Du skal være parat til at rejse rundt til lokalforeninger, som ønsker et oplæg om dit politiske område.
 • Du skal hjælpe til med planlægning og afholdelse af Politiske Laboratorier og lignende politiske arrangementer i foreningen.

Som ordfører i Liberal Alliances Ungdom får du en unik mulighed for at specialisere dig i et bestemt politisk område samt få konkret indflydelse på vores politik. Du har en høj grad af frihed som ordfører, men med det medfølger naturligvis også ansvar. Det forventes derfor at du tager din arbejdsopgave seriøst og ligger den nødvendige indsats.

Du kan jf. hovedbestyrelsens forretningsorden kandidere som følgende til det kommende hovedbestyrelsesmøde:

 • Uddannelsesordfører
 • Økonomi- og skatteordfører
 • Social- og sundhedsordfører
 • Forsvars- og udenrigsordfører
 • Klima-, energi-, og landbrugs-, og miljøordfører
 • Kultur-, religions-, og ligestillingsordfører
 • Arbejdsmarkeds-, og erhvervsordfører
 • Retspolitisk ordfører
 • EU-ordfører
 • Bolig-, infrastruktur og IT-ordfører
 • Ordfører for offentlig struktur og demokrati
 • Immigrationsordfører

Som ordfører står det dig frit for, at danne dit eget mini-udvalg, såfremt du har behov for det.

Et ordførerskab gælder et foreningsår af gangen. Det kræver ⅔ deles flertal i hovedbestyrelsen for at kunne godkendes til opstilling, og ½ deles flertal i hovedbestyrelsen for at kunne blive valgt som ordfører.

Jeg glæder mig meget til det kommende år, og jeg håber på at se mange dygtige og engagerede kandidater til de forskellige ordførerskaber.

Du melder dit kandidatur til en given ordførerpost ved at skrive en mail til formand for Udviklingsudvalget, Esben Klindt, på uu@laungdom.dk senest d. 3. april kl 12:00. Du har muligheden for at motivere for dit kandidatur på hovedbestyrelsesmødet den 8. april.

Med venlig hilsen

Signe Bøgevald Hansen
Politisk Formand

 

Kampagneudvalget

Kampagneudvalget søger medlemmer, der ønsker at være del af det mest kreative og faglige udvalg i Liberal Alliances Ungdom.

Som en del af Kampagneudvalget er det blandt andet følgende arbejdsområder du kan have ansvar for:

 • Multimediegrafik – både til online og tryk
 • Videoer – både filmning og redigering
 • Uddannelse af medlemmerne
 • Markedsføring på sociale platforme
 • Strategisk planlægning

Som medlem vil du have direkte indflydelse på hvordan Liberal Alliances Ungdom kommunikerer online, men også på trykmaterialer i forbindelse med bl.a. KV/RV17 og Skolestart. Vi er et hårdtarbejdende udvalg, der arbejder med stramme deadlines og et stort ansvar.

Som medlem af Kampagneudvalget vil du få brugbare og værdifulde kompetencer gennem både uddannelse med professionelle undervisere og praktisk erfaring med udarbejdelse og planlægning af kampagner. Efter dit år i Kampagneudvalget vil du få et bevis og en anbefaling med udgangspunkt i dine kompetencer, som du kan tilknytte dit CV.

I din ansøgning vil der blive lagt vægt på dine kreative evner og kompetencer inden for Photoshop, om end det ikke forventes at du på nogen måder er verdensmester lige nu. Ligeledes forventes det, at du er videbegærlig og ønsker at blive en aktiv del af udvalget.

Har du spørgsmål så skriv eller ring endelig til kampagneformanden på tlf. (+45) 20 45 85 87 eller Facebook/mail.

Motiveret ansøgning, CV og eventuelle anbefalinger bedes sendes til mulvad@laungdom.dk senest d. 12. marts kl. 12:00.

Med venlig hilsen

Søren Mulvad
Kampagneformand

 

IT Udvalget

Har du erfaring med brugen af WordPress, html, css, UX eller anden form for programmering indenfor IT områder?

Liberal Alliances Ungdom har igennem det seneste år oplevet problemstillinger på vores IT platforme. IT udvalget er blevet skabt af den grund, at vi i det kommende år skal have styr på tingene. Vi skal have opdateret vores hjemmeside samt arbejdet med brugervenlighed på hjemmesiden. Vi skal også i det kommende år have fokus på at vores overgang til det nye intranet bliver en god og stabil overgang. Derfor har vi brug for folk som kender til at arbejde med databaser samt medlemssystemer.

Hvis du kender til det at designe og udforme hjemmesider, som skal sælge et produkt, så vil jeg anbefale at du søger.

 • Navn
 • Lokalforening
 • Kompetencer
 • Tidligere erfaring med hjemmesider og/eller databaser/medlemssystemer
 • Hvad kunne du godt tænke dig at arbejde med?

Udvalget kommer til at være et lille men særdeles effektivt udvalg, så du skal være klar til at producere og arbejde. Det kræver evner indenfor eventuelt design, programmering eller hjemmeside drift. Vi vil som udgangspunkt mødes og drøfte nogle af de ideer i eventuelt skulle have og de planer jeg har som formand.

Jeg ser frem til din ansøgning.

Motiveret ansøgning, CV og eventuelle anbefalinger bedes sendes til it@laungdom.dk senest d. 12. marts kl. 12:00.

Med venlig hilsen

Martin Væver
IT Formand

 

Valgskampsudvalget

Kære medlemmer, valgkampsudvalget åbner op for optagelser!

Efter et lækkert landsmøde skal vi til at have arbejdshandskerne på! I år er det valgår og det skal vi selvfølgelig være klar og toptunede til.  Valgkampsudvalget søger derfor medlemmer som er klar til at give den en skalle før, under og efter Kommunal- og Regionsvalget (KV og RV).

Opgaverne frem mod Kommunalvalg og Regionsvalg vil bestå af at:

 • Skabe overblik over KV og RV kandidaterne
 • Skabe overblik over LA og LAU foreningerne.
 • Udføre alt fra store til små lav praktiske opgaver.
 • Udarbejde en klar strategi for KV og RV.

Som medlem af Valgkampsudvalget vil du opleve en personlig udvikling, udvide dit netværk og blive endnu dygtigere til at føre valgkamp.

Lyder det som noget for dig, så send mig en ansøgning om optagelse i udvalget! I din ansøgning skal du skal beskrive din motivation for at søge, dine kvalifikationer og fortælle om eventuel tidligere erfaring med valgkampe og politisk arbejde.

Hvis du har spørgsmål, så send mig endelig en besked her på Facebook eller over mail.

Motiveret ansøgning, CV og eventuelle anbefalinger bedes sendes til overgaard@laungdom.dk senest d. 12. marts kl. 12:00.

 

Med venlig hilsen

Simon Overgaard
Valgkampsformand

Demokratiet er en gave, vi af og til tager for givet

By | Internationalt, Nyheder, Politik, Presse

Demokratiet er en gave, vi af og til tager for givet

Liberal Alliances Ungdom deltog d. 18.-23. maj i et internationalt seminar i Hurghada, Egypten, der satte fokus på lokalvalg samt udviklingen af Egyptens nye lokale valglov.

Sammen med repræsentanter fra de andre ungdomspartier deltog LAU’s nye formand for Internationalt Udvalg, Andreas Rohde, sammen med den tidligere formand for udvalget, Alexander Ryle. Seminaret var en fortsættelse af tidligere seminarer i Danmark og Egypten og fulgte op på det seneste, der blev afholdt på Mors i Nordjylland. Formålet med LAU’s deltagelse har været at erfaringsudveksle med egypterne, samt at få opdateret viden om den politiske situation i landet og en indsigt i den nye valglov, der forventes at blive implementeret inden længe.

Selvom seminaret var arrangeret og finansieret af Dansk Ungdoms Fællesråd, Danish Institute for Parties and Democracy og Dansk-Egyptisk Dialoginstitut, var fokus langt fra kun på dialogkaffe, rundkredspædagogik og post-it notes. Der kom også flere konkrete outputs fra seminaret. Allerede en af de første dage holdte Alexander Ryle oplæg for deltagere om LAU’s arbejde i forhold til at lave kampagner og den vej igennem forsøge at påvirke samfundsdebatten. Her blev fremvist en række eksempler fra tidligere LAU kampagner, samt delt erfaringer fra tidligere folketingsvalg og det seneste skolevalg – og interessen blandt egypterne var tydelig!
I forlængelse af dette planlagde vi i fællesskab en ny tværpolitisk, interkulturel politisk kampagne, som skal afvikles når de egyptiske deltagere kommer på returbesøg til Danmark til november og i den forbindelse skal følge en række danske politikere under KV17. Egypterne ser frem til at prøve kræfter med valgkamp, lære nyt og blive endnu klogere på Danmark, dansk politik og vores udgave af demokrati, der ligger milevidt fra demokratiet i Egypten.

Alexander der har været en del af Egypten-netværkets aktiviteter i tre år uddyber:

“Demokratiet er en gave, vi af og til tager for givet herhjemme. I vores iver efter at brokke os over petitesserne, glemmer vi hvor privilegerede vi faktisk er i Danmark. Vi glemmer at værdsætte, at vi lever i et udviklet demokrati, hvor frie og fair valg er en realitet, hvor pressen er fri, og hvor der er plads til at unge, såvel som kvinder og minoriteter kan deltage aktivt i samfundsdebatten. Når jeg taler med vores egyptiske kolleger giver det mig mulighed for at reflektere over hvor unikt det i virkeligheden er, at vi i Danmark frit kan stille os op på gaden og lave kampagner, hvori vi kritiserer autoriteterne i vores samfund. Vel at mærke uden at skulle bekymre os om konsekvenserne heraf eller lade os udsætte for systematisk overvågning og yderligere begrænsninger af vores frihedsrettigheder. Derfor må drømmen og kampen for, at vi kan være med til at gøre en forskel og ændre verden ikke stoppe ved den danske grænse. Og i LAU har vi rigtig meget viden og erfaring at byde ind med! De muligheder vi har i Danmark skal vi være taknemmelige for, men vi har også en pligt til at hjælpe andre med at opnå de samme muligheder – også selvom det til tider kan virke som et håbløst projekt. Samtidig skal vi blive ved med at minde hinanden om, hvor godt vi har det. For hvis vi glemmer dette, så er der ingen til at kæmpe for at opretholde det vi har. Demokratiet er ikke en statisk, uforanderlig størrelse, og vi kan nemt tabe det hele på jorden igen, hvis blot vi tager det for givet.”

Bliv en del af Egypten-netværkets arbejde

LAU søger endnu et medlem til Egypten-netværk. Som en del af netværkets arbejde vil du være med til at styrke en demokratisk opbygning af de nye politiske partier i Egypten, fremme unges indflydelse, samt styrke en tværpolitisk og interkulturel forståelse blandt ungdomspolitikere i Egypten og Danmark. Netværket er støttet af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Danish Institute for Parties and Democracy (DIPD) og Dansk-Egyptisk Dialoginstitut (DEDI). Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Andreas Rohde på rohde@laungdom.dk.

Liberal Alliances Ungdom søger medlemmer til Egypten netværk

By | Internationalt, Nyheder, Politik, Presse

LAU søger nye medlemmer til Egypten netværk fra den 24. oktober 2017 og frem. Som medlem af netværket vil du være med til at styrke en demokratisk opbygning af de nye politiske partier i Egypten, fremme unges indflydelse og styrke en tværpolitisk og interkulturel forståelse blandt ungdomspolitikere i Egypten og Danmark.

Hvad er Egypten netværket?

Dansk Ungdoms Fællesråd støtter sammen med Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD) og Dansk Egyptisk Dialog Institut (DEDI) et tværpolitisk netværk mellem ungdomspartier i Danmark og ungdomspolitikere i Egypten. DUF står for den strategiske udvikling af netværket, kvalitetssikring af aktiviteterne, samt for kontakten til de danske ungdomspartier. De danske ungdomspartier har selv ansvar for at sikre demokratiske rekrutteringsprocedurer, forankring af projektet i partiorganisationen og intern kommunikation vedrørende netværket.

Der kan læses mere om netværket her:

http://duf.dk/dufs-arbejde/dufs-internationale-arbejde-det-nye/dufs-internationale-projekter/det-tvaerpolitiske-netvaerk-i-egypten/
http://www.laungdom.dk/droemmen-om-frihed-stopper-ikke-ved-den-danske-graense/
http://www.laungdom.dk/demokratiet-er-en-gave-vi-af-og-til-tager-for-givet/

Bliv en af de udvalgte

Hvert parti må udpege tre medlemmer af netværket, heraf mindst en person af hvert køn. Alle medlemmer af netværket skal være aktive medlemmer i ungdomspartiet og alle medlemmer af netværket forventes at deltage i møder cirka hver anden måned. Da Liberal Alliances Ungdom i øjeblikket kun har et medlem af netværket, er vi blevet anmodet om at rekruttere to ekstra personer, en kvinde og en mand.

 

Liberal Alliances Ungdom repræsenteres i øjeblikket af følgende personer i netværket:

Andreas Rohde

 

Vi håber på at kunne udfylde pladsen med to ekstra personer fra den 24. oktober 2017. Vi lægger stor vægt på, at ansøgere har interesse for MENA-regionen, at de har ambitioner om at sidde med i netværket i mindst to år, samt at de er fyldt 18 år.

For ansøgninger eller spørgsmål til netværket, kontakt venligst Andreas Rohde på rohde@laungdom.dk eller tlf. 28404149.

På vegne af forretningsudvalget,

Andreas Rohde, Uddannelses- og Aktivitetsformand, samt formand for Internationalt Udvalg.

VU og LAU: Burkaforbuddet er illiberal symbolpolitik

By | Presse

VU og LAU: Burkaforbuddet er illiberal symbolpolitik

I dag har Venstre og Liberal Alliance bestemt, at de vil stemme for det meget omdiskuterede forslag omkring et forbud mod burka og niqab.

Beslutningen har vakt debat internt i de to regeringspartier, og nu går deres respektive ungdomspartier også i rette med dem.

”Det er meget sørgeligt, at Regeringen støtter et forslag, der forbyder en bestemt form for religiøs beklædning. Det er stik imod vores fælles, liberale værdier. Der er dog ikke nogen tvivl om, at burkaen er et symbol på et middelalderligt menneskesyn, og at jeg helst så dem væk. Men det er et udtryk for en autoritær politik, når staten bestemmer, hvordan borgerne skal klæde sig og hvordan de ikke skal klæde sig,” udtaler landsformand for Liberal Alliances Ungdom, Søren Nielsen.
 

Landsformand for Venstres Ungdom, Jakob Sabroe, bakker op og uddyber: ”Forslaget er symbolpolitik af værste skuffe. Det er meget tvivlsomt, om forslaget overhovedet vil hjælpe de kvinder, der er undertrykt – i værste fald vil de blive endnu mere undertrykte og ikke få lov til at forlade hjemmet. De kvinder, der er tvunget til at gå med burka, skal styrkes til at søge hjælp og til at komme ud af den undertrykkelse – ikke mødes af betjente der giver dem bøder.”

De to ungdomsformand tilføjer, at de hellere så, at regeringen brugte tiden på at gøre noget ved integrationsudfordringer som fx at indvandrere og efterkommere er underrepræsenterede på arbejdsmarkedet og overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne.

 

For yderligere information kontaktes:

Søren Nielsen

Landsformand for LAU

Telefon: 28 40 60 32

e-mail: sn@laungdom.dk

 

Jakob Sabroe

Landsformand for VU

telefon: 40 40 51 51

e-mail: formand@vu.dk

Konkurrencer frem til #LAULM18

By | Internt, Medlemmerne skriver

Konkurrencer frem til #LAULM18

Mediekonkurrence (to vindere)

Liberal Alliances Ungdom afholder en mediekonkurrence for alle medlemmer af foreningen.

For at modtage point skal du sende dit bragte indlæg til landsforeningens politiske formand, Signe Bøgevald Hansen, på pu@laungdom.dk.

Du optjener point ved diverse indslag i den daglige presse. De fordeler sig således:

 • Indlæg i lille nationalt online medie (politikeren.dk, youngNews etc.): 0.1 point
 • Indlæg i lokalt/regionalt medie: 1 point
 • Kronik i lokalt/regionalt medie (over 6000 anslag)5 point
 • Kort indlæg i landsdækkende medie (op til 3000 anslag): 3 point
 • Almindeligt indlæg i landsdækkende medie (3000-6000 anslag): 10 point
 • Kronik i landsdækkende medie (over 6000 anslag)15 point
 • Kort indslag i radio (min 2 min)4 point
 • Langt indslag i radio (over 10 min)10 point
 • Kort indslag i TV (min 2 min)5 point
 • Langt indslag i TV (over 10 min)15 point

Du kan se stillingen indtil videre her. De to, der har flest point ved #LAULM18’s start, bliver de to vindere af konkurrencen.

Sangkonkurrence (én vinder)

Liberal Alliances Ungdom afholder en mediekonkurrence for alle medlemmer af foreningen.

Vi har længe set til, mens KU brillierer med en sang til hver lejlighed, og ivrige sangskriveren som Bue Tidemann forsøger at få os op til niveu.

Du skal selv skrive teksten, men om du har nogen til at synge med, spille instrumenter eller noget helt andet står dig frit for. Tema, melodi osv. er naturligvis frit. Men der gives point for ørehængere og kreativitet. For at deltage skal du sende en video hvor sangen bliver fremført (enten et link til Youtube eller et link til Google Drive) og sangteksten til uu@laungdom.dk senest en måned før landsmødet.

Op til landsmødet finder udviklingsudvalget de 3 bedste, og så stemmer landsmødet om vinderen.

Præmie

Præmien for vinderen af sangkonkurrencen og de to vindere af mediekonkurrencen er en middag med Joachim B. Olsen i København med alt betalt. Dvs. både mad, transport og drikkelse.

Hvervningskonkurrence

Vi har altid klaret os godt under skolestartskampagnen, men vi skal klare det endnu bedre!

Derfor afholder vi en konkurrence for lokalforeningerne – den lokalforening der procentvis hverver flest medlemmer under Skolestartskampagnen (Indtil 30. september kl. 24:00).

Præmien er en hel bar. Dvs. bar disk, fadølsanlæg, levering og to fustager!

Recent Posts / View All Posts

Ansøg til landsdækkende udvalg

| Administrativt, Internt, Nyheder | No Comments

Vi søger nye medlemmer til vores udvalg. Læs mere om alle udvalgene, og find det du ser som det mest spændende. Ansøg allerede i dag!   Uddannelses- og Aktivitetsudvalget Uddannelses-…

Demokratiet er en gave, vi af og til tager for givet

| Internationalt, Nyheder, Politik, Presse | No Comments
Demokratiet er en gave, vi af og til tager for givet Liberal Alliances Ungdom deltog d. 18.-23. maj i et internationalt seminar i Hurghada, Egypten, der satte fokus på lokalvalg...

Liberal Alliances Ungdom søger medlemmer til Egypten netværk

| Internationalt, Nyheder, Politik, Presse | No Comments
LAU søger nye medlemmer til Egypten netværk fra den 24. oktober 2017 og frem. Som medlem af netværket vil du være med til at styrke en demokratisk opbygning af de...

VU og LAU: Burkaforbuddet er illiberal symbolpolitik

| Presse | No Comments
VU og LAU: Burkaforbuddet er illiberal symbolpolitik I dag har Venstre og Liberal Alliance bestemt, at de vil stemme for det meget omdiskuterede forslag omkring et forbud mod burka og...