Forretningsudvalget

Forretningsudvalget er Liberal Alliances Ungdoms ledende og øverste organ

Forretningsudvalget står for de overordnede og strategiske beslutninger i Liberal Alliances Ungdom og har til formål at lede foreningen. Dette sker i samarbejde med Hovedbestyrelsen der fungerer som et koordinerende og kontrollerende organ i partiet.

Søren Nielsen

Formand

Carl Andersen

Næstformand

Daniel Vitagliano

Sekretær

Signe B. Hansen

Politisk Formand

Andreas Rohde

Uddannelses- og aktivitetsformand

Søren Mulvad

Kampagneformand

Esben Klindt

Udviklingsformand

Martin Væver

1. suppleant

Simon Overgaard

2. suppleant
TOP