Sex og ligestilling

Ruben Svingholm Schulze-Berge, ordfører for kultur, religions og ligestilling

Alle mennesker er født lige, frie og selvejende. Af den grund skal staten derfor hverken diskriminere positivt eller negativt over for forskellige befolkningsgrupper.

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Ligestillingspolitikken bygges efter konceptet, at alle er lige for loven.
  • Prostitution sidestilles med ethvert andet erhverv.
  • Ægteskaber ikke længere skal registreres af staten.
  • Juridisk abort indføres i Danmark.

Ligestilling

Ligestilling betyder lighed for loven -ikke resultatlighed. For i kampen for resultatlighed mellem eksempelvis mænd og kvinder, ofres tanken om individets rettigheder til fordel for gruppens, og dette skader netop ligestilling, der altid bør tage udgangspunkt i individet.

I Liberal Alliances Ungdom sætter vi individet først, og derfor anerkender vi heller ikke konceptet om ‘kønskamp’. Gruppen af mænd og gruppen af kvinder er ikke i konkurrence med hinanden, og der er ingen naturlige modstridende interesser mellem mænd og kvinder. Konceptet om ‘kønskamp’ er beslægtet med det marxistiske koncept om ‘klassekamp’. Begge ideer forsøger at skabe en skadelig os-og-dem retorik, og ofrer individet til fordel for kollektivet. Uanset køn, seksualitet og andre tilhørsforhold er individet altid den mindste minoritet, og det er det, vi skal beskytte.

Tiltag om positiv særbehandling af enkelte grupper som eksempelvis kønskvoter i bestyrelser er moralsk forkerte, fordi at de sætter kollektivet før individet. Udover det er de dog også skadelige. Særrettigheder til enkelte grupper stempler dem man egentlig vil beskytte som svage, voldelige eller inkompetente, og i sidste ender skader sådanne tiltag dem man reelt vil beskytte mere end de gavner. Private virksomheder må naturligvis ansætte hvem de vil, men i den offentlige sektor som staten styrer må der gælde meritokrati – at stillingen går til den bedst egnede.

Barsel

Vi anser det i Liberal Alliances Ungdom som den enkeltes families opgave at bestemme hvordan man ønsker at dele barslen mellem sig. Familier er forskellige, og det giver derfor ikke mening at tvinge en løsning ned over samtlige børnefamilier.

Barslen skal derfor øremærkes barnet og ikke nogen bestemt forælder valgt på baggrund af køn. Det er derfor heller ikke statens opgave at påvirke hverken med kampagner, incitamenter eller lov, hvor meget barsel henholdsvis mænd og kvinder tager.

Sex og prostitution

Det skal ikke være forbudt for mennesker at have sex, så længe alle involverede parter er voksne og giver samtykke. Prostitution skal fuldt lovliggøres og ligestilles med ethvert andet erhverv. Sexarbejderne skal være myndige, og de skal have mulighed for beskyttelse og lægehjælp. Som det ser ud nu, er sexarbejdere en udsat gruppe, men en anerkendelse af dem kan forbedre deres vilkår. Voksne individer ejer deres egen krop. Det betyder, at de må gøre med den hvad de vil. Individer af alle køn må have sex frivilligt, og de må også tjene penge på det. Prostitution er ikke for sarte sjæle. Men i sidste ende er det op til den enkelte at tage ansvar for sit eget liv.

Juridisk abort

I enkelte særtilfælde støtter vi i Liberal Alliances Ungdom muligheden for juridisk abort i Danmark. Kvinder kan undgå forældreskabet igennem en fysisk abort. Den mulighed har mænd ikke. Derfor skal de have muligheden for at frasige sig deres rettigheder og forpligtelser over for det kommende barn i graviditetens tidlige stadier, såfremt kvinden bevidst har løjet om prævention.

Læs næste arbejdsprogram om:

Skat