Refusion og andre dokumenter

Refusionsregler

Da vi skal værne om foreningens midler opfordrer Forretningsudvalget til at man kører sammen og effektivt. På den måde sikrer vi, at ressourcerne bruges mest effektivt. Vi kører et simpelt koncept: Enten er der rejserefusion, ellers er der ikke rejserefusion. Landsforeningen skal modtage ansøgningen om rejserefusion senest 7 dage efter arrangementets afslutning. Det er en forudsætning, at man deltager aktivt i hele arrangementet man søger til.
Du skal udfylde følgende Google Forms for at kunne få udbetalt refusion:

https://forms.gle/xgnSrwv6UXY8XSz78

Hvis du har kørt bil skal du også udfylde nedenstående køreseddel og vedhæfte det som bilag.

LAU Køreseddel 

Husk at eksportere din køreseddel som en PDF / PNG inden du uploader den.

Køreseddel

Der ydes rejserefusioner med bil efter taksten 0,75 kr. pr. km. pr. person i bilen. Der kan max opnås en takst på 1,75 kr./km, ligesom der ydes til Brobizz-takst. Færger kan benyttes såfremt, det kan dokumenteres at det har været en besparelse. Refusioner ansøges ved at udfylde kørselsseddel som findes her:
LAU Køreseddel 

Husk at eksportere din køreseddel som en PDF / PNG inden du uploader den. Derfor: Hvis man kører selv ydes 0,75 kr/km, 2 personer 1,25 kr/km og 3 til flere personer ydes 1,75 kr./km. Man skal selv beregne størrelsen på sin refusion for at lette de administrative omkostninger for foreningen. Ovenstående gælder med mindre andet er aftalt med en tegningsberettiget i Forretningsudvalget.

Lokalforeningsmanualen

Her er der guides og skabeloner til at udvikle den gode lokalforening!

Lokalforeningsmanualen