Vores struktur

Liberal Alliances Ungdom består af landsforeningen samt de tilhørende lokalforeninger. Lokalforeningerne i LAU er selvstændige, og landsforeningen blander sig derfor ikke i lokalforeningernes anliggender,
medmindre de handler til skade for foreningen. Landsforeningens højeste myndighed er Landsmødet, som afholdes hvert år inden udgangen af marts. På Landsmødet vælges foreningens vedtægter, politik samt Forretningsudvalg.

Vi består af et Forretningsudvalg (øverste ledelse), en Hovedbestyrelse (repræsentanter fra lokalforeninger) samt et sekratariat (fritkøbte medarbejdere)

Forretningsudvalget

Landsformanden

Landsformanden er Liberal Alliances Ungdoms ansigt udadtil og arbejder derfor for at skabe synlighed om foreningens politik i medier, debatter og blandt samarbejdspartnere. Derfor agerer landsformanden også
som bindeled mellem LA og LAU, hvor han bl.a. sidder i Liberal Alliances Hovedbestyrelse.

Landsnæstformand

Hvor Landsformanden har en udadvendt rolle, ligger Landsnæstformandens ansvar primært internt i foreningen, hvor han fungerer som ledende organ internt i Forretningsudvalget.

Landssekretær

Landssekretærens opgaver er primært administrative og omhandler bl.a. drift af medlemssystem, mail og hjemmeside.

Politisk Udvalgsformand

Den politiske formand har ansvar for udarbejdelse og udvikling af foreningens politik. Dette gøres både som ledende organ i det politiske udvalg og gennem møder med interessenter mv.

Udviklingsformand

Udviklingsformanden er bindeleddet mellem Landsforeningen og lokalforeningerne. Udviklingsformanden arbejder derfor primært med sparring og assistance for lokalforeningerne.

Uddannelse- og Aktivitetsformand

Uddannelse- og Aktivitetsformanden har ansvaret for at arrangere og afholde landsdækkende arrangementer for foreningens medlemmer. Dette gøres sammen med aktivitetsudvalget, som ledes af aktivitetsformanden.

Kampagneformand

Kampagneformanden har ansvaret for udarbejdelse af landsdækkende kampagner. Dette kan både være i form af større kampagner på uddannelsesinstitutioner mv. eller mindre kampagner som f.eks. på Facebook.
Kampagneformanden leder kampagneudvalget.