Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen er Liberal Alliances Ungdoms koordinerende og kontrollerende organ mellem lokalforeninger og Forretningsudvalget.
Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget, samt én lokalforeningsrepræsentant fra de lokalforeninger som lever op til §14 stk. 4 i foreningens vedtægter.

Hovedbestyrelsesformand
Kenneth Storm Jessen, Herning, ksj@laungdom.dk
Tlf. (+45) 27 12 24 54