Kirke og stat skal adskilles

Man mangler en helt grundlæggende tro på mennesker, når man ikke tror, at disse selvstændigt kan finansiere og varetage den trosretning, som de tilkendegiver sig til. Statens finansiering af Den Danske Folkekirke har spillet fallit. Ingen religion må i sin omgang med staten møde positiv eller negativ særbehandling, hvorfor vi mener, at kirken skal adskilles fra staten.

Fællesskaber er vigtige for mennesker – derfor opstår de også helt frivilligt. Vi har ikke behov for et statsapparat til at styre kirken, den kan det sagtens selv. Den Danske Folkekirke har spillet fallit og opbakningen til ægteskabet mellem staten og kirken er aftagende.

Carl AndersenLandsformand
religion jesus Liberal Alliances Ungdom
kirke tegning cartoon liberal alliances ungdom

Adskil kirke og stat

Kirken bør være til for folkets skyld og ikke omvendt. Dens ypperste rolle bør være at danne et fællesskab, som binder mennesker sammen om et fælles sæt værdier. I stedet har vi en kirke, som kun formår at tiltrække et fåtal af mennesker. Når staten påtager sig ansvaret for kirken, mister vi en del af den ånd, som gjorde den speciel.

Mange mennesker konkluderer, at en adskillelse af kirke og stat vil resultere i kirkens sammenbrud – hvilket vidner om en helt grundlæggende mistillid til de idéer, som kirken bygger på. For hvad er en institution i virkeligheden værd, hvis dens eksistens er betinget af massiv statsstøtte? Den Danske Folkekirke står for et sæt værdier og en kultur. Kultur skabes af menneskers idéer og tanker. Mennesker er forskellige og vi er ikke alle enige om, hvilken retning kulturen skal gå i.

Der er mange mennesker i landet med et andet religiøst tilhørsforhold, og det er ikke retfærdigt at tvinge disse mennesker til at betale for andres religiøse tilhørsforhold. Den Danske Folkekirke skal adskilles fra staten gennem en grundlovsændring, således kirken ikke længere er under Folketingets bestemmelse. Kun sådan sikrer vi sammenhængskraften i et mere og mere pluralistisk samfund.

Bliv en del af Danmarks Liberale Ungdom

Vi er en forening af engagerede unge mennesker, som interesserer sig for politik. Fælles er, at vi sætter den personlige og økonomiske frihed i højsædet. Vi ønsker at præge Danmark i en mere liberal retning – men vi stopper ikke her, for drømmen om frihed stopper ikke ved den danske grænse.

Vi har både politiske, faglige og sociale arrangementer over hele landet, så du kan deltage i netop dét, som du finder interessant. Ønsker du at lære mere om politik, debat og organisatorisk arbejde? Vil du være med i kampen om et friere og rigere Danmark – alt imens du styrker dit netværk?

I tvivl?

Bliv klogere

Liberal?

Bliv medlem