Liberal Alliances Ungdom Bornholm

Velkommen til Liberal Alliances Ungdom Bornholm!

 

Mennesket er født med en fri vilje og er som udgangspunkt selvstændige individer – lad dog mennesket bruge den ret! Vi tror på friheden hos den enkelte til at gøre, hvad der behager, så længe dette ikke begrænser andres frihed til at gøre ligeså.

Men at være liberal i Danmark betyder ikke, at vi kun bekymrer os om penge og ikke har noget til overs for de fattige i vores samfund. De skal IKKE lades i stikken. Vi vægter som ægte liberale friheden for det enkelte individ.

Liberal Alliances Ungdom Bornholm er en lokalforening med et godt social samarbejde samt gode faglige arrangementer.

Ønsker du at blive aktiv, så tag kontakt til Udviklingsformand, Daniel Moth-Lund Christensen, på mail dmc@laungdom.dk