Liberal Alliances Ungdom Skanderborg-Odder

Velkommen til Liberal Alliances Ungdom i Skanderborg-Odder!

 

Mennesket er født med en fri vilje og er som udgangspunkt selvstændige individer – lad dog mennesket bruge den ret! Vi tror på friheden hos den enkelte til at gøre, hvad der behager, så længe dette ikke begrænser andres frihed til at gøre ligeså.

Men at være liberal i Danmark betyder ikke, at vi kun bekymrer os om penge og ikke har noget til overs for de fattige i vores samfund. De skal IKKE lades i stikken. Vi vægter som ægte liberale friheden for det enkelte individ.

Liberal Alliance Ungdom Skanderborg/Odder blev stiftet i efteråret 2015. Vi er en lokalforening med et godt social samarbejde samt gode faglige arrangementer.

Foreningen er forholdvis ny, hvorfor vi stadig arbejder på at professionalisere os med hensyn til lokaler mm.

Ønsker du at blive aktiv, så tag kontakt til Udviklingsformand, Daniel Moth-Lund Christensen, på mail dmc@laungdom.dk

Bliv medlem