Marcus Danielsson
Forsvars- og udenrigsordfører

Det er kerneliberal politik at have et stærkt forsvar.

Det er kerneliberal politik at have et stærkt forsvar.

Af Marcus Danielsson, Forsvars- og udenrigsordfører.

Et stærkt forsvar er liberal politik på tværs af forskellige grene af liberalisme – fra minimalstatstilhængere til socialliberale. Et fællestræk for liberale grene er, at staten skal kunne opretholde borgernes negative frihedsrettigheder og straffe borgere, der krænker andre menneskers negative frihedsrettigheder. En negativ frihedsrettighed er eksempelvis retten til liv og privat ejendomsret. En stat skal have et stærkt retssamfund, der kan opretholde disse negative frihedsrettigheder, hvilket f.eks. er et stærkt politi og troværdige domstole. Dette er med fokus internt i staten og borgerne i staten. Staten skal ligeledes kunne afværge potentielle trusler eksternt for at sikre, at borgernes negative frihedsrettigheder ikke bliver krænket. Derfor skal staten sørge for et stærkt militær, så udefra kommende trusler ikke finder bundfæste i Danmark. Herved kan man beskytte borgerne og sikre frihed. Det er kernevelfærd at sikre borgernes personlige frihed, og er en af statens få opgaver at sikre. Derfor er det liberal politik at have et stærkt militær. Så hvis man skulle tro, at liberale er pacifister mht. landets militære kapacitet, så kan man godt tro om igen.

 

Hvorfor ønsker Liberal Alliances Ungdom, at overholde vores NATO-forpligtelse?

 

I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi, at Danmark skal have et stærkt og professionelt forsvar, der lever op til vores internationale forpligtigelse i NATO. Derfor skal 2% af BNP investeres i forsvaret.

Danmark har forpligtet sig til at øge forsvarsbudgettet henimod 2% af BNP (https://www.nato.int/cps/ic/natohq/official_texts_112964.htm §14). I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at Danmark ikke kan være bekendt at overlade sikkerhedsansvaret til f.eks. USA i NATO. Vi skal bære vores ansvar ud fra vores størrelse. Derfor skal vi investere 2% af BNP til forsvaret. Danmark ønsker at gøre brug af artikel 5, hvilket også kaldes musketereden, der betyder, at et angreb på ét NATO-medlemsland er et angreb på alle NATO-lande, hvis Danmark bliver angrebet. Det er moralsk forkasteligt at vores allierede skal komme med et stærkt forsvar, men at Danmark ikke kan komme med et stærkt forsvar. Hvis Danmark benytter 2% af BNP til forsvaret, så vil Danmark ligeledes forblive et kernemedlem af NATO, hvilket også kun gavner Danmark internationalt. Vigtigst af alt vil det dog afvæbne alt tvivl om, hvor vigtig NATO er for Danmark.

 

Danmark er et lille land med få borgere. Derfor vil vores forsvar være markant mindre end andre større lande. Var Danmark ikke medlem af NATO, så skulle Danmark have et markant større forsvar end blot 2% af BNP for, at Danmark tilnærmelsesvis kunne yde modstand mod en fjende. Det er derfor også billigt for Danmark, at vi investerer 2% af BNP til vores forsvar for at sikre, at din og min personlige frihed er sikret mod eksterne fjender. Hvis man derfor synes det lyder af meget, at vi skal bruge 2% af Danmarks budget på forsvaret, så tager man fejl. Det er tværtimod en ekstrem billig forsikring for os.

Værnepligten skal afskaffes og erstattes med et professionelt forsvar

 

I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at værnepligten skal afskaffes.

Værnepligten er for det første moralsk forkasteligt. Liberal Alliances Ungdom mener ikke, at det kan forsvares, at man har muligheden for at tvangsindmelde borgere for en fire måneders værnepligt. Det krænker ligeledes borgernes frihed til selv at vælge. Staten har ikke ret til at tvinge mennesker ind imod deres vilje til, at skulle arbejde med et erhverv, som man ikke har lyst til. Derimod skal forsvaret bestå af frivillige, der selv har lyst til at skabe deres karriere i forsvaret. Hvert år indkalder man 18’årige til Forsvarets Dag, der koster millioner af kroner. De bliver indkaldt for at kontrollere, om de er egnet til at gøre tjeneste i forsvaret. Ligeledes skal man trække et nummer for at se, om man skal tvinges ind i forsvaret eller ej. I 2016 var 99% af alle værnepligtige frivillige. Ligeledes er der på nuværende tidspunkt ventetid på at gøre tjeneste i det danske forsvar (kilde https://www.dr.dk/nyheder/indland/naesten-alle-vaernepligtige-er-frivillige-nu-vil-regeringen-have-flere-af-dem). Forsvaret oplever altså, at der er mange borgere, der vil gøre tjeneste i forsvaret og gøre Danmark ære. Det må skyldes at forsvaret er enormt eftertragtet, hvor at borgere gerne vil have oplevelser fra forsvaret med øvelser, sammenhold og andre oplever, der kun kan opnås indenfor forsvaret. Det er derfor komplet ressourcespild at indkalde alle borgere til forsvarets dag. Efter de fire måneder, så er der mange værnepligtige, der gerne vil gøre tjeneste i det danske forsvar. Problemet er blot, at der ikke er plads til dem alle. Otte ud af ti værnepligtige bliver afvist pga. mangel på plads (kilde https://www.information.dk/telegram/2017/10/soldaterforening-flere-vaernepligtige-spild-penge). Med det nye forsvarsforlig for 2018-2023 øges antallet af værnepligtige. Vi så derimod gerne at man i LAU fik afskaffet værnepligten for at have en fuld burdet professionel hær. Forsvarsforliget indeholder dog fokus på, at de værnepligtige skal være frivillige, hvilket vi i LAU støtter op omkring.

 

Forsvaret har altså brugt ressourcer på at indkalde mennesker til Forsvarets Dag, brugt ressourcer på at træne dem op i fire måneder, hvorefter forsvaret er nødt til at afvise værnepligtige pga. mangel på plads. Vigtigst af alt er det moralsk forkasteligt, at værnepligten giver mulighed for at tvinge mennesker ind i forsvaret. Alt i alt, så er værnepligten spild af ressourcer, og skulle erstattes med en professionel hær.

Del indlægget