Line Brændgaard Christensen
Kulturordfører

Nedlæg kulturministeriet - for en bedre kultur

Nedlæg kulturministeriet - for en bedre kultur

Af Line Brændgaard Christensen, Kulturordfører

Siden 1961 har vi i Danmark haft et Kulturministerium, hvis fornemmeste opgave er at uddele millioner og atter millioner til kunst- og kulturlivet. I ministeriet bliver skatteydernes hårdt tjente midler kastet afsted til finansieringen af blandt andet antikapitalistisk avantgardekunst, feministiske forestillinger på Nørrebro Teater og croquisaftenskoler.

På trods af det meget snævre publikum til disse tilbud, skal alle betale for det; såvel nordjyder som sydsjællændere. Reelt set har vi derfor et ministerium i Danmark, hvis ansattes fornemmeste opgave er at diktere, hvad der er god og dårlig kultur på vegne af alle danskere. Dette er urimeligt og et kæmpe problem for opblomstringen af nye kultur- og kunsttilbud.

Problemet er ikke avantgardekunst eller croquisaftenskoler i sig selv.

Problemet er, at staten først tvinger alle danskere til at betale en tårnhøj skat, for dernæst at bruge disse penge på enkelte og til tider prestigefyldte kulturelementer, som kun et fåtal kan få glæde af.

Kulturministeriets raison d’etre er derfor ikke-eksisterende, da samfundet er fyldt med individer, som alle har forskellige behov og interesser – også kulturelt. Netop mangfoldigheden i kulturen bør hyldes ved at lade folk beholde flere af deres egne penge, der kan bruges på elementer, man selv kategoriserer som værende god kultur. Det er nemlig ingenlunde statens opgave at være den glade giver ej heller når det kommer til kultur.

I stedet for en statslig favorisering eller forfordeling af nogle kulturelementer frem for andre, bør kulturen blomstre uden nogen form for statslig indblanding overhovedet. Kun derved sikres det, at kultur- og kunsttilbuddene er netop det, som borgerne efterspørger og gerne ønsker bibeholdtHvis man som individ mener, at noget har en høj kulturel værdi for både en selv og for resten af samfundet, så bør man støtte dette og sikre dets vedligeholdelse.

På den anden side bør kunstnere også i højere grad få fonde og virksomheder til at finansiere deres værk, i stedet for at hvile på de lune, statslige kunstkroner. Hvis man ikke kan lave kunst, som man kan sælge, skal man finde noget andet at lave.

Kulturen bliver skabt og vedligeholdt af individer og civilsamfundet.

Derfor skal kulturen og i særdeleshed kunsten stadig dyrkes, selvom at Kulturministeriet bliver afskaffet. Den eneste forskel er, at det rent faktisk bliver borgerne, som kommer til dyrke den.

Del indlægget