Elisabeth Bast Laurents
Skatteordfører

Sløjf selskabsskatten - en gang for alle

Sløjf selskabsskatten - en gang for alle

Af Elisabeth Bast Laurents, Skatteordfører

Selskabsskatten er en væksthæmmende skat, der rammer både jobskabelsen, virksomhedens indtjening og arbejdernes lønninger. Det er kun individer – ikke virksomheder – der i sidste ende betaler skatten. Derfor overvæltes beskatningen af virksomheder på ejerne, medarbejderne og arbejdsløse, der går glip af jobskabelsen som følge af den tårnhøje beskatning. Det er derfor på tide at afskaffe selskabsskatten til gavn for både lønmodtagerne og væksten.

Blandt økonomer er det velkendt, at selskabsskatten overvæltes særligt på arbejderne. Det betyder, at skatten på virksomhederne i sidste ende betales af arbejderne. Derfor skader selskabsskatten ikke blot virksomhederne og jobskabelsen, men betyder også, at reallønnen for arbejderne bliver lavere.

Tidligere lempelser af selskabsskatten har faktisk ikke betydet et tab for statskassen – tværtimod har bedre vilkår for virksomhederne i Danmark betydet, at virksomheder søger hertil med skattebetaling til statskassen og arbejdspladser til følge.

Fordi selskabsskatten medfører et tab af arbejdspladser, medfører lempelser eller en afskaffelse af den øget skattebetaling i form af f.eks. indkomstskatter, der i nogen grad modvirker provenutabet ved afskaffelsen.

Selskabsskatten er blandt de mest skadelige skatter, da den beskatter veldrevne virksomheder. Det er dybest set ikke retfærdigt, at virksomheder straffes for at være veldrevne og levere et overskud.

Desuden er selskabsskatten en væsentlig brik i skattekonkurrencen mellem lande, da virksomheder ønsker at placere sig – og dermed trække massevis af arbejdsplaser med sig – i de lande, hvor de bliver flået mindst muligt af statskassen.

Med stigende skattekonkurrence i Europa og nabolande, der lemper selskabsskatten, er det kun fornuftigt at Danmark følger trop og ligeledes lemper eller allerhest afskaffer selskabsskatten.

Den danske selskabsskat betyder ikke blot, at udenlandske virksomheder afskrækkes fra at placere sig i Danmark, men også at danske virksomheder flytter til udlandet til væsentlige tabe for dansk økonomi.

I 2019 estimerede Skatteministeriet, at en afskaffelse af selskabsskatten vil medføre en gevinst på BNP på knap 60 milliarder kroner som følge af en beskæftigelsesfremgang på 5.700 personer.

Dette er en betydelig gevinst for den danske økonomi, der særligt i en postpandemisk krisetid har brug for en saltvandsindsprøjtning til at skabe gang i væksten fremadrettet.

Derfor er 2021 det oplagte tidspunkt en gang for alle at få afskaffet selskabsskatten.

Del indlægget