Simon Fendinge Olsen
Politisk formand

Stop det bureaukratiske regeltyranni

Stop det bureaukratiske regeltyranni

Af Simon Fendinge Olsen, Politisk formand

I Danmark bryster vi os af vores stærke sikkerhedsnet og vores fyrrygende Flexicurity-system bundet op åp et vidtforgrenet system af interesseorganisationer, offentlige og private ydelser og den viden, at systemet i det store hele er et af verdens bedste.

Desværre er ikke alt evigt solskin i et pletfrit sind. For mens vores dagpengesystem, vores Flexicurity og vores trepartsforhandlinger er glimrende opfindelser, der gør Danmark og det danske arbejdsmarked fantastiske, har vores jobcentre slået fejl. De er dyre, og men de har ingen effekt. Derfor er løsningen simpel: afskaf jobcentrene og gentænk den aktive beskæftigelsesindsats.

I dag bruger vi 13 milliarder kroner på en indsats, vi ikke kan dokumentere, virker. Det er 13 milliarder, der vil gavne Danmark mere, uanset om vi brugte dem på sociale indsatser eller gav dem til en heldig man i en konvolut.

For i dag trækker vi arbejdsløse igennem en bureaukratisk, offentlig aktiveringsmølle med ligegyldige initiativer og jobprøvninger, der medvirker til mindre frihed for den enkelte. Det er aldrig rart at stå uden arbejde, men det har aldrig været en anerkendt værdi at sparke til folk, der ligger ned.

For vi sætter regler og krav op, så det hurtigt bliver Danmarks største labyrint. I stedet for at gennemskue systemet giver vi mennesker grund til at forsøge at udnytte det, og i stedet for at lade sig hjælpe af et system, der er knækket, vælger man rationelt at forsøge at spille systemet.

Det skal vi ud af.

Vi skal se på, hvad der virker på globalt plan, hvilke initiativer, der fungerer og få sat dem i værk. Vi skal spørge og inddrage virksomhederne i indsatsen, så vi uddanner og aktiverer folk rigtigt – ikke bare strukturelt, men også i det konkrete job. Vi skal turde tænke nyt og sætte os ud over et system, der åbenlyst ikke virker.

Kun på denne måde kan man forbedre noget godt, og skabe et bedre, friere og rigere Danmark med ansvar og værdighed.

Del indlægget