Elisabeth Bast Laurents
Skatteordfører

Toppen af skatten skal skæres af - helt af!

Toppen af skatten skal skæres af - helt af!

Af Elisabeth Bast Laurents, Skatteordfører

Det er på tide, at vi en gang for alle får afskaffet den væksthæmmende og skadelige topskat i Danmark. Toppskatten er en uretfærdig skat på flid, der rammer hele 20 pct. af de fuldtidsbeskæftigede i Danmark – hvert år. Over et helt liv vil mere end 35 pct. af danskerne komme til at betale topskat på et tidspunkt, inden de fylder 60 år – før de seneste års skattereformer var tallet et enormt 59 pct. heraf.

Topskatten rammer altså bredt, men uanset hvem, den rammer, har den samme effekt; den straffer folk for at yde en ekstra indsats. Den straffer sygeplejersken, der tager en ekstra nattevagt. Lastbilchaufføren, der tager ekstra vagter på helligdage, så vi andre kan få leveret vores varer. Eller blot den almindelige dansker, der egentlig gerne ville arbejde nogle flere timer, men bliver straffet uforholdsmæssigt meget for det.

I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at dette er uretfærdigt for den enkelte. Grundlæggende mener vi, at det er forkert, at man straffer folk for at gøre en ekstra indsats. Vi vil derfor i stedet omlægge skattesystemet til en flad, proportional skat, så man betaler samme andel i skat uanset ens indkomst.

Med dette system sikrer man, at alle har et incitament til at yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet, ligesom man sikrer, at vi har et fair skattesystem, hvor ens absolutte skattebetaling stiger med ens indkomst – bare ikke en uproportional stigning.

Skatteministeriet har tidligere estimeret, at der ikke blot er store fordele for den enkelte skattebetaler ved at slippe for topskatten, men også store samfundsmæssige gevinster. Fordi topskatten betyder, at den enkelte får mindre ud af arbejde ekstra, medfører den på samfundsplan, at vi mister beskæftigelse og velstand, fordi borgerne vælger at arbejde mindre, end de ellers ville have gjort. Derfor går Danmark glip af milliarder hvert år.

Skatteministeriet skønner en BNP-fremgang på cirka 13 milliarder kroner og et arbejdsudbud forøget med hele 9.300 fuldtidspersoner – alene dét er grund nok til at afskaffe topskatten med det samme.

Når det samtidigt kun koster godt 10 milliarder kroner at afskaffe topskatten – svarende til under én procent af de samlede offentlige indtægter – er der få argumenter tilbage for at beholde en skat, der gør meget skade og kun medfører et relativt lille beløb for statskassen.

Derfor er det på tide at afskaffe topskatten – både for den enkeltes skyld og får hele samfundets.

Del indlægget