Elisabeth Bast Laurents
Skatteordfører

Væk med statens kolde hånd - og arveafgiften med

Væk med statens kolde hånd - og arveafgiften med

Af Elisabeth Bast Laurents, Skatteordfører

I Danmark betaler man – ganske bogstaveligt – skat fra vugge til grav. Selv ikke i døden er det muligt at slippe for at betale skat, selvom man har gjort det et helt liv. I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at dette er urimeligt. Når man har betalt skat af sin indkomst hele sit liv, er det kun rimeligt, at man kan slippe for det i efterlivet.

Når man som individ vælger at gemme flere af sine penge til sine arvinger, bør staten ikke blande i det valg og pålægge arvingerne en afgift, da dette går imod den afdødes ønske om at tilgodese sine arvinger. Der er noget grundlæggende forkert ved, at overførsler til sin familie eller andre beskattes hårdere, end hvis pengene bruges til almindeligt forbrug.

Staten skal ikke straffe sparsommelige borgere, der blot ønsker at overdrage deres hårdt tjente penge til deres familie efter døden. Det er forkert, at staten mindsker incitamentet til at opspare og investere ved at tillægge arveafgiften til den allerede høje kapital- og aktiebeskatning. En afskaffelse af arveafgiften kan altså betyde øgede investeringer til gavn for danske virksomheder og lønmodtagere.

Desuden er arv særligt i de lavere indkomstdeciler medvirkende til, at personer i disse indkomstdeciler får relativt højere kapitalformue ved arv, hvilket tilgodeser personer i lavere indkomstdeciler. Derfor ønsker Liberal Alliances Ungdom at afskaffe arveafgiften.

For yderligere at øge borgernes mulighed for at bestemme, hvem der skal arve efter dem, ønsker vi desuden at afskaffe tvangsarven, så man kan testamentere til hvem end, man ønsker. Her betyder en afskaffelse af arveafgiften også, at der ikke er en højere beskatning ved at testamentere sine penge til andre nære slægtninge – for alle grupper vil denne beskatning nemlig være et rundt nul.

Derudover skader arveafgiften familievirksomheder, som der er mange af i Danmark, da virksomhedsarvinger beskattes, når de overtager familievirksomheden. Dette medfører, at det bliver mindre attraktivt for virksomhedsejere at lade deres virksomheder, der måske har været opbygget gennem generationer, gå videre til deres børn og børnebørn.

Dermed favoriserer staten altså, at virksomhedsejere ikke lader deres virksomhed gå i arv til den næste generation, da der ofte skal udtages store mængder af kapital af virksomheden ved overdragelse.

Dette medfører, at virksomhederne bruger penge, der kunne have været brugt på nye investeringer eller flere job, på at betale staten for, at virksomheden nu er registreret i en anden persons navn. Det skader altså væksten og investeringerne i samfundet.

Derfor skal arveafgiften fjernes – både af hensyn til virksomhedernes generationsskifte, incitament til at investere i virksomheder og den enkelte borgers frie valg.

Del indlægget