Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik

“Alle former for reguleringer og indgreb i arbejdsmarked og erhverv bør minimeres. Ingen industri bør understøttes med statslige midler eller særlovgivning. Staten bør i intet tilfælde blande sig i private konflikter og forhandlinger.”

Peter Tang, Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesordfører

Vores resolutioner på området

Fagforeninger og arbejdsgiverforeninger

Al særlovgivning om fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og andre arbejdsmarkedsrelaterede organisationer skal afskaffes.

Ingen minimumsløn

Det skal i Danmark fortsat være tilladt at arbejde under alle frivilligt forhandlede lønforhold. Der bør ikke indføres minimumsløn i Danmark.

Retten til at arbejde frit

Staten skal ikke udstede erhvervstilladelser, licenser eller beskyttede titler.

Tidsbegrænsing af sociale ydelser

Ingen offentlige overførsler bør være tidsubegrænsede.

Er du enig?

Så bliv medlem af Liberal Alliances Ungdom idag!