Arbejdsprogrammer
Liberal Alliances Ungdoms holdning til

Arbejdsmarked og Erhverv

Ved Økonomi- og erhvervsordfører Axel Dalsgaard Schiller

“Arbejdsmarkedet og Erhvervslivet er de to store køer, som staten malker for skattepenge. Flittige borgere og produktive virksomheder står til ansvar for en beskatning fra et land med et af verdens højeste skattetryk. Derfor er der netop god grund til at sikre gunstige, sunde og rette forhold til fordel for netop arbejdsmarkedet og erhvervslivet. Sådan står det desværre bare ikke helt til. Erhvervspolitik er et glemt debatemne. Og arbejdsmarkedspolitik er kogt ned til enkelte områder, der interesserer befolkningen, men ikke nødvendigvis har størst betydning. Det er derimod mange andre interessante områder, som omtales af for få aktører i den politiske debat. Det er effektivisering af den danske model, sikre at danske virksomheder har gode muligheder for vækst og mange andre områder, der alle sikrer mindre statslig regulering og indblanding i arbejdsmarkedet og erhvervslivet.”

Axel Dalsgaard Schiller

Økonomi- og Erhvevsordfører

Kontakt
E-mail: Axel@laungdom.dk
Tlf. +45 42 92 06 20

There is one and only one social responsibility of business—to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud

Milton FriedmanAmerikansk nobelpristager i økonomi

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Der skal skabes bedre rammevilkår for erhvervslivet i alle størrelser ved bl.a. at sænke skatter og afgifter markant
  • Der skal være bedre finansieringsmuligheder for danske start ups
  • Lukkeloven skal afskaffes
  • Feriepengesystemet skal afskaffes til fordel for privat ansvar
  • Vognmandsbranchen skal dereguleres til fordel for ny teknologi

Afskaf selsskabsskatten

Det er vitalt at erhvervslivet har gode rammevilkår, således at der kan skabes arbejdspladser og velstand til gavn for os alle. Her er især de høje skatter og afgifter hæmmende for det danske erhvervsliv. I Liberal Alliances Ungdom mener vi derfor, at selskabsskatten bør afskaffes. Beregninger foretaget af Finansministeriet viser, at årslønnen for en LO-arbejder vil stige med 12.600 kr. hvis selskabsskatten afskaffes, da den større mulige indtjening bl.a. bruges på at investere i virksomheden og dens medarbejdere. Dét er god arbejderpolitik.

Færre skatter og afgifter for virksomheder

Det danske erhvervsliv er en af de store kilder til at finansiere alt den velfærd, vi som danskere benytter os af. Danske virksomheder har dog en kæmpe udfordring. Og det er mængden af skatter og afgifter, som erhvervslivet står over for. Lave skatter og få afgifter vil være med til at sætte danske virksomheder på en vækstrejse, hvor der ingen begrænsninger for deres udfoldelse og muligheder. Skatterne og afgifter bør sænkes markant på tværs af langt størstedelen af erhvervslivets sektorer. Dette vil være til gavn for forbrugerne i form af lavere produktpriser, erhvervslivets muligheder for vækst og derudover også sikre, at virksomhederne fortsat ansætter nye medarbejder i deres vækstrejse.

Bedre forhold for især små danske virksomheder

Også mindre danske start ups står i et dilemma. Skal de vokse under danske forhold med statslig bureaukrati, tårnhøje skatter og andre vækstdræbere opsat af staten? Eller skal de tage til udlandet, hvor der i mange andre lande er bedre forhold? Det bør være statens opgave at sikre, at små danske virksomheder, der vækster og oplever højere profitter, også forbliver i Danmark, når de ikke længere er små, men i stedet modnet og store. Dette gør vi ved at give bedre finansieringsmuligheder fra udlandet, sænke aktieskatten og afbureaukratisere der, hvor mindre virksomheder rammes hårdest. Der skal med andre ord være færre administrative byrder for de små virksomheder.

Finansering af den gode idé

Finanseringsmuligheder fra udlandet er essentielt, for de er nemlig ikke særlig store i Danmark. Flere og flere iværksættere møder den kolde skulder fra bankerne, når de ønsker risikovillig kapital til at realisere deres drømme. Der skal gøres yderligere for at skabe gode vilkår for en investeringskultur i Danmark. Det hæmmer ikke blot iværksættere med en drøm og idé, men os alle sammen. Derfor bør aktie-crowdfunding tillades. Aktie-crowdfunding fungerer således, at borgere donerer penge til de iværksættere, de mener har de rigtige idéer, hvorefter de private investorer får indflydelse på virksomhedens gang gennem aktieandele. I stedet for at Vækstfonden, bankmænd, erhvervsfolk eller rigmænd beslutter hvilke projekter der skal have penge, kan enhver bidrage til de projekter, de ser et lys i. Ved at tillade aktie-crowdfunding kan almindelige borgere dermed i højere grad være med til at gøre idéer til virksomheder, virksomheder til arbejdspladser, og skabe vækst og velstand for os alle.

Feriepengesystemet skal afskaffes

I Danmark findes der adskillige eksempler på formynderi og manglende tiltro til borgerne, men det nuværende feriepengesystem er et af de absolut bedste eksempler herpå. Systemet, hvor staten hver måned tager 12,5% af borgernes løn og indsætter dem på en separat feriekonto, hvorefter de så kan hæves til foråret i et begrænset tidsrum, er dybt formynderisk og unødvendigt. Dette er en af de mange elementer af det, vi kender som barnepigestaten. Borgerne behøver ikke en barnepigestat, som er bureaukratisk mellemled i deres egne ferieopsparinger – det kan de sagtens klare selv, ligesom de selv kan spare op til bil, hus eller ligende. Feriepengesystemet, som vi kender det i dag, bør derfor afskaffes, så der i stedet er meget mere tiltro til borgernes fornuft og evne til at disponere deres egne penge.

Vognmandsbranchen skal dereguleres

Ubersagen er et fantastisk godt eksempel på, at vognmandsbranchen og dens lovgivning er forældet – og derfor ikke tager hensyn til nye innovative løsninger. En mindre gruppe af udbydere er beskyttet til fordel for den gruppe og gruppen kun. På den anden side sidder flere millioner danske forbrugere, der skal betale høje priser, vente i kø og få en dårligere service, fordi en teknologi, ligesom uber, ikke er tilladt. Det er ikke velfærd, det er bureaukrati.