Arbejdsprogrammer
Liberal Alliances Ungdoms holdning til

Boligen

Ved Demokrati- og ideologiordfører Simon Gardner Mogensen

“Boligmarkedet skal være mere frit og fleksibelt. Derfor mener vi i Liberal Alliances Ungdom at lovgivningen på markedet skal liberaliseres. Der er alt for meget regulering, som ikke bør være statens opgave. Ejendomsmarkedet bør samtidig sættes fri, så vi får et naturligt, frit og varieret marked.”

Simon Gardner Mogensen

Demokrati- og ideologiordfører

Kontakt
E-mail: sgm@laungdom.dk
Tlf. +45 42 33 45 38

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Afskaffe beskatning af fast ejendom
  • Afskaffe den offentligt boligsikring
  • Større liberalisering af lejeloven
  • Mindske staten og kommunernes mulighed for at ekspropriere

Afskaffe beskatning af fast ejendom

Beskatning af fast ejendom skal udelukkende ske ud fra grundens værdi, ikke ejendommens. 

Afskaffe den offentligt boligsikring

Den offentlig boligsikring er med til kunstigt at øge huslejen. Derfor bør denne fjernes eller udfases. Ved at fjerne tilskuddet vil markedet indrette sig til et naturligt og realistisk prisniveau, der drives af udbud og efterspørgsel. Besparelser ved dette kan anvendes til sænkning af ejendomsskatten, som vil give byggebranchen og boligselskaber et mere gunstigt udgangspunkt.

Større liberalisering af lejeloven

Huslejeklagenævnet skal afskaffes. Det er lejer og udlejer, der selv skal definere deres kontrakt med de juridiske behov, som de har brug for. Lejere skal ikke beskyttes særskilt over udlejer. En liberalisering og afskafning af huslejeklagenævnet, som kunstigt holder huslejepriser nede, kommer der et større udbud af boliger. Dermed vil udsatte borgere i Danmark have større mulighed for at finde boliger, da private udlejere tør og kan udleje deres ejendomme uden at risikere tab.

Mindske staten og kommunernes mulighed for at ekspropriere

Staten og kommunerne skal ikke have den mulighed for at ekspropriere i det omfang, de har i dag. Det er ikke rimeligt at borgere ikke har et ordentlig valg, når staten vil ekspropriere deres bolig eller grund.