Bolig

Mikki Klokkedal, ordfører for bolig-, infrastruktur og IT,

Et velfungerende boligmarked er et frit og fleksibelt boligmarked. Det er dog langt fra den nuværende tilstand grundet politisk regulering. Ejendomsmarkedet skal sættes  frit og via det frie markeds kræfter finde en naturlig position.

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Afskaffe den offentlige boligsikring.
  • Liberalisere lejeloven kraftigt.
  • Privatisere almennyttigt byggeri.
  • Liberalisere nye lokalplaner.
  • Liberalisere planloven.
  • Afskaffe pulje til byfornyelse.

Den offentlige boligsikring øger kunstigt huslejen

Det offentlige tilskud til alt kontant boligsikring skal afskaffes, eller udfases. Markedspriser for lejeboliger øges kunstigt, ved at muligheden for boligsikring, fra offentlige tilskud er en mulighed. Markedet vil indrette sig til en naturlig og realistisk niveau. Besparelser fra dette, skal og kan anvendes til en sænkning af ejendomsskatter, og markedet for byggebranche og boligselskaber vil hermed kunne for et mere gunstigt udgangspunkt.

En liberalisering af huslejeloven

Huslejeklagenævnet skal afskaffes, så lejer og udlejer selv definerer deres kontrakt, mht. De almene juridiske lejelov. Lejere skal ikke beskyttes særskilt over udlejere, eller omvendt, og det skal være markedets kræfter, der definere lejeboligernes priser. Ved at liberalisere, og afskaffe huslejeklagenævnet, som kunstigt holder lejepriserne nede, kommer der et større udbud på boliger. Dermed kan de mest udsatte også få en større mulighed for at finde boliger, da private udlejere dermed også tør, og kan udleje deres ejendomme ud, uden at de risikere tab eller en permanent lejer.

For de professionelle boligselskaber som lever af at udleje deres boliger ud, vil en afskaffelse af Huslejeklagenævnet gøre at incitamentet til nybyggerier og udlejning øges. Det vil dermed skabe en større konkurrence mellem boligselskaberne, de private og almenbyggerierne så leje priserne forbliver lave, og naturlige. Flere lejemål vil også blive holdt bedre i stand, og der vil ikke være en lige så store juridiske afgørelser om hvornår udlejere skal reparer og istandsættes lejligheden, da en lejekontrakt vil definere og kunne reguleres efter aftaler.

Store dele af lejeloven indeholder ufravigelige bestemmelser, som ikke nødvendigvis er til gavn for den lejer som loven skal beskytte. I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at staten ikke skal blande sig i en aftale mellem to parter, heller ikke når det gælder boligforhold. Lejeloven skal derfor kraftigt liberaliseres, så kun de vigtigste beskyttelsesparagraffer står tilbage.

En privatisering af almennyttigt byggeri

Det almennyttige byggeri skal have et fuldt stop og skal privatiseres. Systemet med offentligt tilskud til byggeriet er dyrt for skatteborgerne og skævvrider konkurrence. Det gøres fordi private i dag ikke har en chance for at udbyde bedre og billigere boliger. Kommunernes anvisningsret skal afskaffes og kommunerne må betale boliger til socialt udsatte i akutte situationer til markedsprisen.

Kommunale planlove skal beskyttes, den private ejendomsret defineres ikke kun på din egen matrikel, men også ud fra den planlov som dit nærmeste område er bygget op omkring. Der skal være en beskyttelse af drastiske ændringer i allerede eksisterende planlove, så nybyggerier ikke rammer uretfærdigt på allerede eksisterende. Nye planlove, skal liberaliseres, og det skal være friere for de professionelle og de private hvordan de vil bygge deres nybyggerier, så de tilpasses bedst til dem selv, og deres kunder. Stat og kommuner, skal ikke diktere og sætte kasser op for hvordan borgerne skal leve deres liv.

Grundskyld fremfor ejendomsskat

Ejendomsskatten skal afskaffes og erstattes med kun at beskatte jorden, altså grundens værdi. Ved at fjerne eller sænke ejendomsskatten, vil der blive solgt og købt flere ejendomme. Grundskylden vil dog være mere værd at have. Da beskatningen lyder på en procentdel af jordens værdi, vil attraktive matrikler også være dyrere at eje. Ved at markedet foregår som en katalysator, kan ingen fastholde brugsretten, uden at der også skabes værdi fra den ejende part af grunden. Der vil derfor være et potentiale for at omdanne ejendomsskatten til ren grundskyld, vil der være en højere sandsynlighed for vækst.

Læs næste arbejdsprogram om:

Offentlig struktur og demokrati