EU

Anders Burlund, ordfører for EU

EU har de seneste årtier arbejdet sig mod mere føderalistiske træk, hvilket har sine fordele i forhold til arbejdet med at skabe mere frihandel på tværs af Europa, men også betyder at medlemsstaterne afgiver mere suverænitet til det europæiske samarbejde.

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  •  Euroen afskaffes.
  •  EU sætter udviklingen mod en føderal stat i bero, så længe Danmark er medlem.
  •  Danmark udtræder af EU men indgår som en del af EØS samarbejdet.

EU her og nu

EU bør aktivt bekæmpe statslige tilskudsordninger, uanset om de har rod i landbrugspolitikken eller statslige støtteordninger. Konkurrenceforvridende og frihedskrænkende tiltag skal bekæmpes, hvorfor toldsatsen overfor tredjepartslande skal sænkes og i på sigt fjernes. EU bør afskaffe den sidste rest af landbrugsstøtte og i stedet fokusere på at oprette endnu flere frihandelsaftaler, for derigennem at udvikle en mere fri og åben økonomiske verden, fri af protektionisme.

EU skal ikke drive penge- eller finanspolitik da EU ikke er et optimalt valutaområde, og de europæiske økonomier for forskellige.

Nærhedsprincippet bør være en grundsten i alle politiske beslutninger, både nationalt og i EU regi. Vi bør i højere grad sætte fokus på valget af vores politisk valgte EU repræsentanter og arbejde hen mod en højere stemmeprocent ved alle valg, både Europa parlamentsvalg og folketingsvalg.

På miljø- og klimapolitik bør man i højere grad udvide det europæiske samarbejde. Derfor bør vi i højere grad skabe rammerne for at markedet kan løse de klimamæssige udfordringer, i en erkendelse af at kvotesystemet ikke er den optimale løsning, da det ikke garanteres af midlerne bruges effektivt nok. Markedet finder altid den bedste løsning.

Det ideelle EU er baseret på det indre markeds frie bevægelighed, hvor fokus er på at skabe et fælles indre marked med fair regulering, få forbud og fælles forståelse for frihandel. Den føderale integration sættes på pause, i en erkendelse af at EU’s medlemslande udvikler sig forskelligt, hvilket ikke skaber gunstige vilkår for udviklingen af en demokratisk føderation. Et EU i forskellige hastigheder mht. integrationen er set fra vores synsvinkel også et gunstigt alternativ. De enkelte stater skal kunne føre den finans-, penge- og valutapolitik de ønsker uden indflydelse fra den EU (og den europæiske centralbank). Dermed bør Danmark ophæve sin integration med euroen, og afvikle fastkurspolitiken med euroen

Fremtidens EU

Realistisk set kommer vi til at se et EU, der trækker sig tilbage til sine kerneopgaver.  Dog kan vi forvente skridt mod en føderal union, hvilket med danske briller er en helt anderledes politisk konstruktion end vi er vant til. Med liberale briller må det dog være summen af netto summen af frihed, der afgøre den danske involvering i en sådan konstruktion, hvorfor LAU for indeværende hælder til en dansk udmelding.

Danmark ud af EU – men med frihandelsaftale og Schengen-samarbejde

Det er vitalt, at vi fortsat har adgang til fri- og samhandel med vores europæiske samarbejdspartnere. Derfor skal vi fortsat bevare den frie bevægelighed af varer, tjenesteydelser, arbejdskraft og kapital, amt tilknytningen til det øvrige indre marked. Derfor anbefaler LAU at vi bliver medlem af EØS, og dermed indgår i det store tæppe af frihandelsaftaler som EU har bygget op over årtier. Det sker i en erkendelse af at Danmark som marked, er relativt lille selvom vores eksport er stor. Netop eksporten er også en af grundene til vi ønsker en tilknytnings model som EØS, da det sikre at vi indgår i en smidig toldunion, samt underlagt samme regler og regulering som det indre marked. Samtidig vil vi nyde godt af tilknytningen til det øvrige EU, men uden mange af de samme problematikker som vi har nu ift. den føderale integration.

Liberal Alliances Ungdom bygger derfor vores EU politik på tilknytningen til det indre marked, den frie bevægelighed, men uden øget integration i eurosamarbejdet og øget europæiske integration i dybden.

Læs næste arbejdsprogram om:

Forsvar og Terror