Arbejdsprogrammer
Liberal Alliances Ungdoms holdning til

IT

Ved Demokrati- og ideologiordfører Simon Gardner Mogensen

“It og Internettet spiller stadig en større rolle for virksomheder og private. Der er derfor vigtigt, at vi bevare internettets grundværdier som frihed til anonymitet og vidensdeling. I Liberal Alliances Ungdom kæmper vi for altid at sikre virksomheder og borgers rettigheder. Vi vil altid arbejde for et frit internet, der kun reguleres af individer. Unødvendige regler og lovgivning bør fjernes. Statens muligheder for at indsamle data om borgerne skal samtidig begrænses, da staten udgør en trussel for privatlivets fred. Lovgivningen omkring IT skal kun beskytte det enkelte individ. Lovgivningen må aldrig stå i vejen for nye teknologier og muligheder, som det frie marked skaber, så længe det ikke krænker individets friheds muligheder.”

Simon Gardner Mogensen

Demokrati- og ideologiordfører

Kontakt
E-mail: sgm@laungdom.dk
Tlf. +45 42 33 45 38

No matter who you are, every day of your life, you’re sitting in a database just ready to be looked at.

Edward Snowden

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Statens muligheder for, at forhindre borgernes adgang til hjemmesider skal fjernes
  • Afskaffe unødige bureaukratiseringsregler
  • Statslige IT-systemer bør være Free and Open Software
  • Statslige IT-systemer skal bygges på en åben protocol
  • Sikre at staten kun må overvåge borgere på baggrund af en retskendelse
  • Skabe mere gennemsigtighed i data og overvågningen
  • Lovgivning omkring IT skal være en hjælp for virksomheder
  • Staten skal give muligheder til flere IT-uddannelser

Statens muligheder for, at forhindre borgernes adgang til hjemmesider skal fjernes

Det er ikke statens opgave at regulere, hvad du som borger laver på internettet. Staten skal på ingen måde lege etisk dommer, og bestemme hvilket indhold der er tilgængeligt for dig. Derfor skal staten ikke kunne forhindre adgang til hjemmesider, da det er dit valg som frit individ at gøre hvad du vil på nettet.

Afskaf unødige bureaukratiseringsregler

Staten sætter oftest begrænsninger på nye teknologier og muligheder med unødvendig bureaukratisering. Alt den lovgivning er mere til gene for virksomheder end en hjælp. Staten skal altid være en hjælp og derfor skal lovgivning og bureaukratiet mindskes, så det kommer til gavn for virksomheder og borgere.

Et godt eksempel på dette er cookiedirektivet. Cookies er en vigtig del af den måde hjemmesider fungere på. I dag skal hjemmesider spørge brugeren om lov før de gemmer en lille tekst. Teksten bruges til at identificere den enkelte bruger, så de kan gemme login, statistik, reklamer og meget mere.

Statslige IT-systemer bør være Free and Open Software

Statslige IT-systemer bør så vidt muligt laves som Free and Open Source Software, hvor udviklingen kan følges løbende, og augmenteres, af offentligheden. I dag laves der store udbud med IT-projekter. Dette skal I højere grad undgås for at sikre den bedste og nyeste teknologi til borgerne. Ved at gøre statslige IT-systemer til free and open software, sikre vi at der hele tiden kan nemt kan videreudvikles på systemerne til gavn for alle.

Statslige IT-systemer skal bygges på en åben protocol

Staten skal fortsat leve op til dens lovgivning omkring åbne standarder, men disse skal suppleres af en åben protokol som er frit tilgængelig for befolkningen, med tilhørende rettigheder og et overblik over skabelsen af denne åbne protokol. Alle offentlige IT-systemer skal desuden være baseret på denne åbne protokol, så alle har mulighed for at skabe nye, anvendelige produkter og forbedringer til statens systemer.

Sikre at staten kun må overvåge borgere på baggrund af en dommerkendelse

Staten må aldrig krænke borgers universelle rettigheder ved at overvåge dem uden at have en dommerkendelse på det. Myndigheder bruger konstant internettet og mobilnettet til at overvåge borgere uden dommerkendelse. Dette skal stoppes.

Skabe mere gennemsigtighed i data og overvågningen

Du har som borgere ret til at vide de information staten gemmer om dig. Der skal være mere gennemsigtighed for den enkelte borgere til at vide. Der skal samtidig være mere gennemsigtighed om hvordan staten håndtere disse informationer og skaffer dem.

Vi vil i Liberal Alliances Ungdom samtidig fjerne logningsbekendtgørelsen. Dette er en dyr og unyttig løsning, som tvinger teleselskaber til at lave logning af deres kunder mod deres vilje. Dette er en krænkelse af borgers frihedsrettigheder og bør derfor stoppes.

Lovgivning omkring IT skal være en hjælp for virksomheder

Staten viser hele tiden eksempler på at de står i vejen for nye teknologier og muligheder, fordi de ikke følger en besværlig lovgivning, som ikke følger med tiden. IT-branchen udvikler sig hele tiden, og det vil være nærmest umuligt at følge med lovgivningsmæssigt. Derfor skal lovgivningen på området kun indbefatte at sikre virksomheders og borger rettigheder, så staten aldrig står I vejen for nye teknologiske muligheder med gammeldagslovgivning

Staten skal give muligheder til flere IT-uddannelser

Flere og flere virksomheder skriger efter kvalificeret arbejdskraft inden for IT, og flere virksomheder stopper IT-infrastruktur projekter grundet dette.  I følge interesseorganisationen IT-branchen vil vi i 2030 mangle 19.000 medarbejdere inden for området. Samtidig siger universiteterne at de har ansøgerne men ikke pladser til dem alle.

I Liberal Alliances Ungdom vil vi gøre universiteter mere selvstændige, så de i højere grad kan udbyde de uddannelser som efterspørges af virksomheder og borgere, samt modtage mere private støtte til gavn for de uddannelser som virksomheder efterspørger. Dette vil sikre at universiteter med IT-uddannelser kan oprette flere studiepladser som vil gavne Danmark og de danske virksomheder.