IT

Mikki Klokkedal, ordfører for bolig-, infrastruktur og IT

Liberal Alliances Ungdom går ind for frihed på nettet og ønsker at begrænse unødvendig og hemmelig overvågning af borgerne. Ligeledes mener vi ikke at staten skal pålægge virksomheder unødvendig administration eller på anden måde gøre det besværligt at drive virksomhed online.

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Afskaffe unødige bureaukratiseringsregler, såsom Cookie-direktivet m.m
  • Skabe mere gennemsigtighed i overvågningen
  • Sikre at staten kun må overvåge borgere på  baggrund af en dommerkendelse
  • Liberalisering af ophavsretten
  • Statens muligheder for, at forhindre borgernes adgang til hjemmesider skal fjernes

Unødvendig administration

Et godt eksempel på misforstået omsorg, og unødig administration er det såkaldte ”Cookie direktiv”. Cookies er en vigtig del af den måde, internettet virker på i dag. Direktivet går i sin enkelthed ud på, at hjemmesiderne skal spørge brugeren, før de gemmer en lille tekststreng. Denne tekststreng bliver så brugt til at identificere den enkelte bruger, og dette kan så bruges til at gemme login, statistik, reklamer og meget mere.

Liberal Alliances Ungdom mener at regler som disse vil lede til mere gene end gavn for brugere og virksomheder, og vi mener derfor ikke disse regler har relevans for den måde, internettet virker i dag. Dog er det ubestridt at virksomhederne skal kunne holdes ansvarlig og straffes hårdt for sløseri med personfølsomme data.

Mere gennemsigtighed i overvågning

Myndighederne i Danmark overvåger konstant brugere både på Internettet og mobilnettet. Dette skal begrænses til et absolut minimum, og overvågning og adgang til informationer må kun ske med en dommerkendelse.

PET’s muligheder for at sende spyware ud i hemmelighed skal stoppes. Skal PET have særlig adgang til at overvåge bestemte borgere, må dette kun ske med en dommerkendelse, og det skal være muligt for den enkelte at få information om, at vedkommende har været i PET’s søgelys og ligeledes få begrundelsen herom.

Logningsbekendtgørelsen er en dyr løsning, som ikke har vist sig nyttig. Ligeledes tvinger det teleselskaberne til at overvåge deres kunder mod deres vilje. Logningen af teledata og Internet skal stoppes.

Sager hvor man politisk vælger at lukke borgernes adgang til information skal stoppes. Politikkerne skal ikke kunne forhindre borgerne adgang til hjemmesider som fx. thepiratebay.org eller TV-Kanaler der taler om terrorisme. Den bedste måde, at sikre lov og orden er igennem åbenhed og lige adgang til information.

Offentlige udbud og digitalisering

Når det offentlige indkøber IT, skal dette ske gennem udbud så vi får det bedste system til den billigste pris. Dette er til gavne for både det offentlige og skatteborgerne. For at sikre dette bedst muligt, skal det sikres at udbudsmaterialet er let forståeligt og så kort som muligt.

Når man digitaliserer i det offentlige, skal det kun ske, hvor det giver mening, og man rent faktisk kan sparer noget. Man skal ikke kun digitalisere for digitaliseringens skyld, da dette giver unødvendige udgifter for skatteborgerne.

Vi skal ligeledes erkende at det ikke er alle som er bekendte med moderne IT og internet. Dette er især ældre borgere. Disse borgere skal have mulighed for, at bevare et analogt system med telefon og brev.

Immaterielle rettigheder og ophavsretten

Ejendomsretten kommer primært af fysiske objekters rivaliserende egenskaber; egenskaber som ting, der ofte er beskyttet af patent-lovgivning som fx film, musik, bøger osv. ikke besidder. Statens håndhævelse af intellektuel ejendomsret har langt hen ad vejen været inkonsistent med klassisk ejendomsret, og Liberal Alliances Ungdom mener, at det er på høje tid med en grundig revision og en omfattende liberalisering.

Varigheden af ophavsbeskyttelsen skal gælde indtil døden indtræffer. Ifølge ophavsretslovens §63 er varigheden i dag fastsat til 70 år efter ophavsmandens dødsår. Dette er ulogisk og kontraproduktivt. Når man er død, har man ikke brug for incitamenter til at kreere nye værker, da man ikke er i stand til at kreere disse værker

Det er respektløst overfor de oprindelige skabere af givne ophavsretsbeskyttede værker og de mennesker, der drager nytte af disse. Når en filminstruktør, musiker, kunstner eller en hvilken som helst anden innovatør, der har gavn af ophavsretslovgivning, går bort, bør ejerskabet over hans værk(er) frigives, så resten af samfundet kan videreudvikle på disse til gavn for forbrugerne.”

Forbruget af indhold, der er beskyttet af ophavsretten, skal frigøres således at håndhævelsen af intellektuel ejendomsret skal begrænses til kommerciel brug. Med andre ord kan indhold, som er ophavsretsbeskyttet, bruges til ikke-kommerciel brug.

Det skal naturligvis fortsat være sådan, at man kan tjene penge på værker, man har skabt. Derfor skal uberettiget salg af ophavsretsbeskyttet materiale fortsat være strafbart og medføre økonomisk kompensation, således at fx en biograf ikke kan tage penge for at vise en film uden at betale producenterne af filmen.

Strafferammen for brud på ophavsretslovgivning skal revideres, således at dette aldrig kan straffes med andet end økonomisk kompensation. Håndhævelse af intellektuelle rettigheder kan aldrig retfærdiggøres ved frihedsberøvelse. Økonomisk kompensation er ikke blot den mest retfærdige, men også den mest fornuftige straf at påføre dem, der bryder patentlovgivningen, da den tager hensyn til det oprindelige formål med ophavsretsloven; at gøre det mere attraktivt at skabe nye værker ved at styrke det økonomiske incitament til dette.

Læs næste arbejdsprogram om:

Kultur