religion jesus Liberal Alliances Ungdom

Religion

Enhver har ret til at udøve sin religion i den grad det ikke begrænser andres frihed. Ingen religion må i sin omgang med staten møde positiv eller negativ særbehandling.

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Den Danske Folkekirke skal skilles fra staten gennem en grundlovsændring, så kirken ikke længere er under Folketingets bestemmelse.
  • Kirkeskatten skal afskaffes.
  • Så længe vi har en statskirke, skal personer af samme køn have mulighed for at blive gift med hinanden af kirken.
  • Grundlæggende retslige opgaver som ægtepagt, navngivning, begravelse etc. skal overdrages fra kirken til staten.
  • Godkendelsessystemet og fradragsordningen for trossamfund skal afskaffes.

Læs næste arbejdsprogram om:

Retspolitik