Arbejdsprogrammer
Liberal Alliances Ungdoms holdning til

Sex og Ligestilling

Ved Kultur, Ligestilling- og Integrationsordfører Hira Nadeem

“Et grundprincip i liberalismen er, at alle individer har lov til at leve som de ønsker, så længe de ikke skader andre. Derfor er det heller ikke op til staten at diktere, hvordan – og med hvem – man ønsker at leve. Vi ønsker et samfund, som hylder forskellighed og ikke diskriminerer individer på baggrund af forskellige identitetsmarkører såsom etnicitet, køn, religion og seksualitet. 

Vi tror på, at alle individer er født frie, lige og selvejende. På den baggrund må ingen individer i samfundet blive offer for hverken positiv eller negativ diskrimination. Vi tror på borger- og menneskerettigheder og ikke særrettigheder til forskellige minoriteter.”

Hira Nadeem

Ved Kultur, Ligestilling- og Integrationsordfører

Kontakt
E-mail: Hira@laungdom.dk
Tlf. +45 51 48 87 92

Use the force, Harry

GandalfStar Trek

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Arbejde mod en liberal ligestillingspolitik, der tager udgangspunkt i, at alle er lige for loven 
  • Rugemødre ikke skal strafforfølges 
  • Barsel ikke skal øremærkes 
  • Prostitution sidestilles med ethvert andet erhverv 
  • Juridisk abort indføres i Danmark

Arbejde mod en liberal ligestillingspolitik, der tager udgangspunkt i, at alle er lige for loven

Den liberale ligestillingskamp tager udgangspunkt i individet. Dennes negative rettigheder må i kampen for ligestilling aldrig ofres til fordel for en gruppes kollektive rettigheder.

Derfor støtter vi i Liberal Alliances Ungdom ikke op om positiv særbehandling af enkelte grupper ved eksempelvis kønskvoter i parlamenter, bestyrelser og lignende. 

Idéen om kollektive rettigheder og positiv særbehandling til bl.a. minoriteter bryder med det grundlæggende liberale lighedsprincip, der udspringer af en individualistisk tankegang og tilsiger, at det er vores fælles kerne af menneskelighed, der giver os vores rettigheder, og dermed ikke er de kollektiver vi muligvis også tilhører. For vi er først og fremmest mennesker – og dernæst kvinder, mænd, muslimer, kristne, homoseksuelle, heteroseksuelle.

Tillad rugemødre i Danmark

Ethvert menneske er selv ejer over, hvad de ønsker at gøre med deres krop, herunder også om de ønsker at gennemføre en graviditet. Derfor ønsker vi i Liberal Alliances Ungdom at tillade rugemødre. Benytter man sig af en rugemor i et land hvor det er tilladt, modsat Danmark, er der ingen garanti for at barnet på lovlig vis kan indføres til Danmark. Den nuværende lovgivning spænder således ben for par der ikke selv er i stand til at gennemføre en almindelig graviditet. 

Vi mener, at det skal være lovligt at være rugemor og at rugemødre skal have ret til at kræve betaling, hvis de ønsker det. Forbuddet mod rugemødre er nemlig udtryk for en moraliserende tankegang, der umyndiggør de kvinder, som frivilligt ønsker at tjene penge på at hjælpe barnløse forældre.

Barselsfordeling er et personligt - og ikke politisk - anliggende

I et moderne samfund med mere end én måde at være familie på, skal det udelukkende være familiens opgave at bestemme, hvordan barslen skal fordeles. Familier er i dag mere forskellige end nogensinde før, og det giver derfor ikke mening at tvinge én løsning ned over samtlige børnefamilier. Hvad der fungerer for en familie, fungerer måske ikke for en anden.

Barslen skal derfor øremærkes barnet og ikke nogen bestemt forælder på baggrund af dennes køn. Det er ikke statens opgave at påvirke hverken med kampagner, incitamenter eller lov, hvor meget barsel mænd og kvinder tager.

Juridisk abort skal indføres i Danmark

Gravide kan undgå sit forældreskab igennem en fysisk abort. Den mulighed har mænd ikke. Derfor skal mænd have muligheden for at frasige sig deres rettigheder og forpligtelser over for det vordende barn i graviditetens tidlige stadie, såfremt den gravide bevidst har løjet om prævention.