Sex og ligestilling

Alle mennesker er født frie, lige og selvejende. Ingen dele af befolkningen må på noget tidspunkt blive offer for diskrimination, hverken positiv eller negativ.

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Arbejde mod en progressiv og liberal ligestillingspolitik der tager udgangspunkt i, at alle er lige for loven.
  • Rugemødre ikke længere skal strafforfølges.
  • Prostitution sidestilles med ethvert andet erhverv.
  • Juridisk abort indføres i Danmark.

Ligestilling gennem negative, individuelle rettigheder

Den liberale ligestillingskamp tager udgangspunkt i individet. Dennes negative rettigheder må i kampen for ligestilling aldrig ofres til fordel for en gruppes kollektive rettigheder.

Derfor støtter vi i Liberal Alliances Ungdom ikke op om positiv særbehandling af enkelte grupper ved eksempelvis kønskvoter i parlamenter, bestyrelser og lignende. Idéen om kollektive rettigheder og positiv særbehandling bryder nemlig med det grundlæggende liberale lighedsprincip, der udspringer af en individualistisk tankegang og tilsiger, at det er vores fælles kerne af menneskelighed, der giver os vores rettigheder, og dermed ikke er de kollektiver vi muligvis også tilhører. For vi er mennesker først og dernæst kvinder, mænd, muslimer, kristne, homoseksuelle, heteroseksuelle etc.

Men kønskvoter er ikke blot forkasteligt ud fra et negativt, liberalt lighedsprincip, men har flere steder også vist sig, at gøre ligestillingen en bjørnetjeneste. Det sås eksempelvis i Tunesien, hvor kvinderne i parlamentet på trods af kønskvoter der sikrer dem deres plads i landets ledelse har stemt for lovgivning der indskrænker kvinders rettigheder. I det private er virksomheder frit stillet til at ansætte hvem de vil, men i den statsstyrede offentlige sektor, som vi alle finansierer gennem vores skattebetaling, må der gælde meritokrati – at stillingen går til den bedst egnede.

Tillad kommercielle rugemødre

I dag er det forbudt at bære børn for andre mod betaling, ligesom det er forbudt for de kommende forældre at betale kvinden for det. Læger må heller ikke befrugte en rugemor med æg fra en anden kvinde, ligesom kontaktformidlingen mellem barnløse par og rugemødre er ulovlig. Kun hvis en veninde eller et familiemedlem melder sig frivilligt, bruger egne æg og er villig til at bortadoptere uden nogen form for økonomisk godtgørelse er det lovligt. Benytter man sig af en rugemor i et land hvor det er tilladt, er der ingen garanti for at barnet på lovlig vis kan indføres til Danmark. Lovgivningen spænder således ben for par der ikke selv er i stand til at gennemføre en almindelig graviditet. I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at det skal være lovligt at være rugemor og at rugemødre skal have ret til at kræve betaling, hvis de ønsker det. Forbuddet er nemlig udtryk for en moraliserende tankegang, der umyndiggør de kvinder, som frivilligt ønsker at tjene penge på, at hjælpe barnløse forældre.

Barslen skal øremærkes barnet - ikke dets forældre på baggrund af deres køn

I et moderne samfund med mere end én måde at være familie på, skal det udelukkende være familiens opgave at bestemme, hvordan barslen skal fordeles. Familier er i dag mere forskellige end nogensinde før, og det giver derfor ikke mening at tvinge én løsning ned over samtlige børnefamilier. For hvad der fungerer for en familie, fungerer måske ikke for en anden.

Barslen skal derfor øremærkes barnet og ikke nogen bestemt forælder på baggrund af dennes køn. Det er ikke statens opgave at påvirke hverken med kampagner, incitamenter eller lov, hvor meget barsel mænd og kvinder tager.

Ligestil prostitution med andre erhverv

Køb og salg af sex bør ikke være forbudt, så længe alle parter involveret er myndige og giver samtykke. Prostitution skal fuldt lovliggøres og ligestilles med ethvert andet erhverv. Alle har ret til egen krop, og vælger man at prostituere sig, skal man nyde godt af samme rettigheder som arbejdere fra alle andre brancher i Danmark. Der skal stilles krav til, at sexarbejderne er myndige og arbejder under værdige forhold. De har ret til juridisk rådgivning, lægehjælp og beskyttelse. Sexarbejdere er desværre stadig en ekstremt udsat gruppe – netop på grund af manglende rettigheder. Rufferiparagraffen skal dermed også afskaffes. En anerkendelse af sexarbejderne kan forbedre deres vilkår.

Tillad juridisk abort

I enkelte særtilfælde støtter vi i Liberal Alliances Ungdom muligheden for juridisk abort i Danmark. Kvinder kan undgå forældreskabet igennem en fysisk abort. Den mulighed har mænd ikke. Derfor skal de have muligheden for at frasige sig deres rettigheder og forpligtelser over for det kommende barn i graviditetens tidlige stadier, såfremt kvinden bevidst har løjet om prævention.

Kilder

Eltahawy, Mona : Jomfruhinder og hijab – hvorfor Mellemøsten har brug for en seksuel revolution. 1. udg. People´sPress, 2015

Læs næste arbejdsprogram om:

Skat