Skat

Elisabeth Bast Laurents, ordfører for økonomi og skat

En af de vigtigste dele af den personlige frihed er individets økonomiske frihed. Derfor mener vi i Liberal Alliances Ungdom, at det er vigtigt, at enhver borger betaler så lidt i skat til staten som muligt.

Vi ønsker et samfund, hvor initiativ, gode ideer og flid ikke straffes, men fejres. Vi ønsker et samfund, hvor handel mellem mennesker er let og hvor staten har sine hænder længst muligt væk fra dine lommer. Og vi ønsker ligeledes et samfund, hvor skattebetalingen er enkel, forståelig og frem for alt lav.

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Skattesystemet primært bør beskatte negative eksternaliteter og jord.
  • Den statslige indkomstskat afskaffes.
  • Beskatningen af fast ejendom afskaffes.
  • Arveafgiften afskaffes.
  • Beskatning af aktier afskaffes.
  • Kildeskatten skal afskaffes.
  • Skattesystemet forenkles.

Beskatning af negative eksternaliteter og jord

Når man beskatter noget, får man mindre af det. Derfor ser vi det som noget ganske naturligt, at skattesystemet primært bør beskatte det, vi ønsker mindre af. Vi ønsker derfor en omlægning af skattesystemet, så det primært er negative eksternaliteter, der beskattes. En negativ eksternalitet er en negativ omkostning for samfundet, som der ikke er taget højde for i forbindelse med den transaktion, der skaber omkostningen. Et eksempel på en negativ eksternalitet er forurening fra virksomheder i forbindelse med produktion.

 

I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at man som borger skal kunne beholde frugterne fra sit eget arbejde og egne investeringer. Derfor mener vi, at indkomst kun bør beskattes i meget lille grad. Vi ønsker i stedet, at ejerskab af jord beskattes, da mængden af jord er en begrænset naturressource.

Som sagt får man mindre af det, man beskatter. Dog gælder det, at jordbeskatning er mindre efficiensforvridende end andre skatter – det vil sige, at det er en af de skatter, der gør mindst dårligt for samfundet.

Afskaf den statslige indkomstskat

I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi en skattebetaling, der foregår så decentralt som muligt. En mere decentral skattebetaling vil føre til, at flere beslutninger træffes tættere på borgerne, så borgerne i højere grad kan mærke konsekvenserne af beslutningerne, der bliver truffet. Desuden vil en afskaffelse af den statslige indkomstskat, hvor skatteopkrævningen overføres til kommunerne, føre til mulighed for en større konkurrence mellem kommunerne, hvilket vil give kommunerne et yderligere incitament til at få borgere til at bosætte sig i en given kommune. Den øgede decentralisering og konkurrence vil derfor kunne være til stor gavn for både borgere og kommuner.

 

Med en afskaffelse af den statslige indkomstskat ønsker vi i Liberal Alliances Ungdom desuden en afskaffelse af topskatten, der netop hører ind under den statslige indkomstskat.

Afskaf beskatning af fast ejendom

I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi, at man udelukkende beskatter jordejerskab (grundejerskab) i forbindelse med boligbeskatning. Blot fordi man ønsker at bruge sine hårdt tjente penge på at forbedre sit hus, så det bliver mere værd, skal man ikke beskattes, da jorden, huset står på, ikke er blevet mere værd. Vi ønsker, at hver borger skal have frihed til at bestemme, om han gerne vil bruge penge på forbrug eller forskønnelse af sin egen bolig, uden at man skal straffes for det ene.

Afskaf arveafgiften

Arveafgiften er en særskat på at dø. Det er komplet uretfærdigt, at man som arving skal betale for at få sin arv – som er penge, der allerede er betalt skat af! Når man som individ vælger at gemme flere af sine penge til sine arvinger, bør staten ikke blande sig i det valg og pålægge arvingerne en afgift, da dette går imod den afdødes ønske om at tilgodese sine arvinger.

Afskaf beskatningen af aktier

Staten bør ikke straffe folk, der er villige til at tage en risiko og investere i virksomheder, der har brug for kapital. Med beskatning af aktier gør man netop det, og man gør det dermed mindre attraktivt for almindelige mennesker at handler med aktier, som kan være til gavn for både den enkelte og de virksomheder, der investeres i.

Afskaf kildeskatten

Kildeskatten medfører, at der er betalt skat af ens løn før man modtager den. Dette medfører, at man som borger mister følingen med, hvor meget, man betaler i skat. Derfor ønsker vi i Liberal Alliances Ungdom, at skattebetalingen ændres, så den enkelte borger selv er inde og betale sin skat, så man som borger har føling med skattebyrden i Danmark. Dette gøres naturligvis elektronisk.

Mere enkelt skattesystem

I Danmark har vi et skattesystem, hvor borgerne betaler en stor del af deres indkomst i skat, men også har adgang til en masse fradrag, der gør det svært at finde rundt i skattesystemet. I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi derfor at afskaffe særskatter som skat på fri telefon, nøddeafgiften eller afgiften på luft i softice samt afskaffe fradrag som BoligJob-ordningen og rentefradraget. Vi ønsker i stedet et system, hvor man betaler en lav, flad skat og antallet af fradrag minimeres. For den enkelte borger vil det dermed blive langt lettere at forstå, hvilken skat, man betaler, og skattesystemet vil blive langt mindre bureaukratisk.

Læs næste arbejdsprogram om:

Socialpolitik