Arbejdsprogrammer
Liberal Alliances Ungdoms holdning til

Socialpolitik

Ved Social- og Sundhedsordfører Amalie Jensen

“I Liberal Alliances Ungdom anerkender vi, at der i samfundet ville være et fåtal af borgere, som uforskyldt ikke ville kunne klare sig gennem livet. Disse mennesker skal have hjælp, men hjælpen skal i langt højere grad end i dag komme fra det civile samfund og ikke fra staten i form af offentlig forsørgelse. Ingen ydelser skal være tidsubegrænsede og målet må altid være, at individet skal forsørge sig selv.

Vi mener, at staten skal varetage de opgaver, som det civile samfund ikke kan løfte. I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at det i fremtiden skal ske gennem udlicitering af opgaver – eksempelvis pleje af handicappede og andre borgere med permanente funktionsnedsættelser samt rehabiliterende indsatser for samfundets svageste, som stofmisbrugere og hjemløse.

Vi skal skabe bedre vilkår for sociale iværksættere gennem decentralisering og fjernelse af uhensigtsmæssig lovgivning som hindre at det lokale civile samfund kan tage en mere aktiv rolle i de lokale socialpolitiske problemstillinger.”

Amalie Jensen

Social- og sundhedsordfører

Kontakt
E-mail: Amalie@laungdom.dk
Tlf. +45 40 85 01 38

All good things which exist are the fruits of originality

John Stuart MillStar Trek

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Udlicitere flere opgaver på socialområdet
  • Give hjælp til selvhjælp
  • Inddrage lokalsamfundet i løsningen af lokale problemstillinger
  • Legalisere narkotika
  • Sikre mænd retten til at være medfar
  • Indføre frit ægteskab

Legalisering af narkotika

I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi en fuld legalisering af narkotika. Først og fremmest mener vi, at man som menneske ejer sig selv og sin krop og derfor selv bestemmer, hvilke rusmidler man vil indtage. Derudover har forbuddet mod narkotika enorme konsekvenser for dem, der tager det. 

Forbuddet er decideret mere skadeligt end selve stofferne. Først og fremmest ser man en række forgiftning, overdosis, infektioner mv., fordi stofferne er urene, når de sælges på et ulovligt marked. Derudover har forbuddet den konsekvens, at et stofmisbrug i langt højere grad ødelægger livet for misbrugere. Fordi stoffer er ulovlige, koster de uforholdsvis mange penge, da bagmænd og pushere skal betales for at tage en risiko. Dette betyder, at stofmisbrugere i nogle tilfælde begynder at stjæle fra deres familie, som til sidst slår hånden af dem. Nogle får ikke betalt huslejen, og ender derfor som hjemløse. Nogle begår kriminalitet og bevæger sig dermed endnu længere væk fra samfundet. Og nogle begynder at prostituere sig selv, hvilket kan have alvorlige psykiske konsekvenser, hvis man kun gør det af desperation efter stoffer.

Forbuddet og den aktive krig mod narkotika har ikke kun konsekvenser for det danske samfund. De lande, hvor narkotika i dag produceres ulovligt, er konstant plaget af vold og mord – blandt andet i Mexico, hvor der et stort antal internt fordrevne til følge. Vi mener, at man i stedet bør legalisere alle former for narkotika. Dette indebærer produktion, forarbejdning, distribution, salg og forbrug. Erfaring med afkriminalisering fra Portugal viser blandt andet et fald i narkotikarelateret dødsfald, et fald i antallet nye smittede med HIV samt en stigning i antallet af personer, som søger hjælp for deres misbrug.

Retten til at være medfar

I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi, at det skal være muligt at være medfar på dåbsattesten – dette er i dag kun forbeholdt kvinder. En medfar defineres som en mand, der er social forælder til et barn, hans mandlige partner er biologisk forælder til. Det er selvfølgelig kun ret og rimeligt, at mænd og kvinder har mulighed for samme rettigheder og pligter, når det kommer til at opfostre et barn.

Det frie ægteskab og samkvem

I Liberal Alliances Ungdom mener vi ikke, at staten skal kunne bestemme hvem, og hvor mange, myndige mennesker må gifte sig med. Det er dybt moraliserende, at man med udgangspunkt i kanonisk ret har fastsat hvor mange og med hvem, man må gifte sig med. Ægteskabet skal være en frivillig kontrakt mellem myndige mennesker, og staten skal derfor heller ikke diskriminere på baggrund af civilstatus. Af den grund skal ægteskabskontrakter og lignende heller ikke registreres af staten.

Vi ønsker ligeledes at lovliggøre samkvem mellem nære slægtninge. Vi mener nemlig ikke, at det skal være forbudt for to eller flere myndige personer at have sex med hinanden, uanset deres ophav. Forbuddet er et udtryk for en middelalderlig tankegang, hvor en kutyme for eksogami ophøjes til lov.