Forsvar og Terror

Marcus Danielsson, ordfører for forsvar og terror

Danmark skal have et stærkt og professionelt forsvar. Militærets absolut vigtigste opgave er at forsvare borgernes rettigheder samt opretholde rigets sikkerhed.

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Værnepligten skal afskaffes.
  • Danmark bør bruge 2 pct. af BNP på forsvaret.
  • Man bør lave en kritisk gennemgang af terrorlovgivningen.

Et stærkt og professionelt forsvar

I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at Danmark har brug for et strømlinet, effektivt, tidssvarende og professionelt forsvar, som sammen med vores samarbejdspartnere i NATO, skal kunne forsvare Danmark og NATO-landene – såfremt de skulle være udsat for angreb. Forsvaret skal derfor i langt højere grad end i dag, bestå af professionelle soldater, som er trænet til at kunne varetage de trusler som den moderne verden byder på, hvilket inkluderer cyberwarfare og international terrorisme.

Der skal sættes rammebetingelser og klare mål fra politisk side til militæret, men militæret skal ikke detailstyres. Det må være op til forsvarskommandoen at træffe beslutninger om, hvordan militæret skal udformes indenfor de politiske udstukne rammer. Derved undgår Danmark, at politikere uden nogen uddannelse eller stor faglig indsigt er med til at detailstyre forsvaret.

Værnepligten skal afskaffes

Værnepligten bør afskaffes og erstattes med en værneret. At tvinge unge mænd til at indgå i militærtjeneste og afhente disse med bevæbnet mandskab ved manglende fremmøde er dybt moralsk forkasteligt.

Værnepligten er et levn fra fortiden, hvor det var nødvendigt med en stor hær for, at kunne beskytte sig mod ydre fjender. Et professionelt og nutidigt forsvar kræver engagerede soldater, der har gået frivillighedens vej. Ligeledes ser vi i høj grad, at Forsvaret afviser frivillige fordi der eksisterer en kø på flere år for at komme ind i Forsvaret. Vi tvinger altså på nuværende tidspunkt mennesker ind i Forsvaret, selvom mange mennesker venter frivilligt i kø på, at få muligheden for at udøve militærtjeneste.

Danmark og NATO

Danmark er et kernemedlem af NATO og skal fortsat være det. Vi ønsker i Liberal Alliances Ungdom, at vi skal leve op til NATO’s målsætning om at bruge 2 pct. af vores BNP på forsvaret. Eventuelle nedskæringer i Forsvaret i fremtiden bør derfor ske i overensstemmelse med resten af NATO, hvilket sikrer vi bliver i kernen i NATO.

Danmark skal have et så stærkt militær, at Danmark kan beskytte sig mod eksterne trusler. Dette bliver bedst opfyldt ved at forblive inde i kerne af NATO, hvilket kræver at vi allokerer de nødvendige ressourcer for at opfylde NATO-samarbejdets målsætninger.

Bekæmpelse af terrororganisationer

De internationale terroristorganisationer er mobile og kan derfor være svære at bekæmpe. Der er i tidens løb set talrige eksempler på svage stater, der af terrorister bliver brugt som skjulested og som base for deres aktiviteter. Det danske forsvar skal have mulighed for at bekæmpe terrorister, hvor de befinder sig. Dette kræver dog hjemmel fra internationale organisationer, hvilket eksempelvis kan være gennem NATO, at Danmark indgår i brede koalitioner eller hvis der eksisterer en overvejende og umiddelbar fare for den danske stat og dens borgere.

Efterretningsvæsen

Det danske efterretningsvæsen skal have de nødvendige værktøjer til at bekæmpe den internationale terrorisme og opretholde det danske riges sikkerhed. Efterretningstjenesten skal respektere den enkelte borgers retssikkerhed og frihedsrettigheder, både inden eller udenfor Danmarks grænser. Alle indgreb i den personlige frihed, skal derfor begrænses og altid ske på baggrund af en dommerkendelse. Man bør lave en kritisk gennemgang af terrorlovgivningen med henblik på at rydde op i unødvendige og urimeligt vidtgående begrænsninger i den enkeltes retssikkerhed. Bl.a. skal logningsbekendtgørelsen og muligheden for administrative udvisninger afskaffes.

Læs næste arbejdsprogram om:

Immigration og integration