Arbejdsprogrammer
Liberal Alliances Ungdoms holdning til

Trafik og infrastruktur

Ved IT-ordfører Christian Wagner Kaspersen

“Infrastrukturen er vigtigt, da en god og fleksibel infrastruktur vil være med til at understøtte og skabe vækst i Danmark. For at sikre at infrastrukturen altid følger med tiden, og bliver opdateret, vil vi i Liberal Alliances ungdom liberalisere infrastrukturen mere. Vi skal gøre det op med den måde, der i Danmark er blevet tænkt infrastruktur på. Det er vigtigt, da det vil gavne borgere og virksomheder i landet.”

Christian Wanger Kaspersen

IT-ordfører

Kontakt
E-mail: Cwk5063@gmail.com
Tlf. +45 27218535

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Privatisere den kollektive transport
  • Privatisere motorvejene
  • Afkriminalisere offerløse trafikforseelser
  • Lovliggøre kørekort til 16-årige
  • Afskaffe begrænsningerne på motorcykelkørekort

Privatisering af den kollektive transport

Kollektiv trafik kan på nogle områder være effektivt, og være til gavn for borgere, men vi mener ikke, at det er statens opgave at drive transportvirksomhed. Dette er heller ikke statens opgave at støtte via tilskud og andet. 

Offentlige virksomheder som Banedanmark og DSB bør privatiseres, da de statslige transportvirksomheder er konkurrenceforvridende. Staten må på ingen måde have ejerskab eller eje aktieposter i disse virksomheder. Ligesom at Banedanmark og DSB monopoler på visse markeder i større omfang bør konkurrenceudsættes.

Afkriminalisering af offerløse trafikforseelser

Offerløse trafikforseelser skal afkriminaliseres. Det skal ikke være kriminelt at udsætte sig selv for fare. For eksempel om du skal have scooterhjelem eller ej. Det er samtidig ikke statens opgave, at bruger ressourcer på at jagte disse mennesker. Staten skal sikre retfærdighed og beskyttelse af individer, ikke blande sig i hvordan du og jeg lever.

Kørekort til 16-årige

Det nuværende alderskrav på 17 år for at begynde på kørekort til bil skal sænkes til 16 år, dog med det krav at den nye bilist fra alderen 16-18 år er i følgeskab med en ældre og mere erfaren bilist. Dette kunne være med til at give den unge bilist mere erfaring og en del mere forberedelse, inden personen skal stå på egne ben i trafikken. Vi mener også, at man skal have mulighed for selv at kunne gå op til teori- samt køreprøve: man kan selv have studeret teori hjemmefra, og skal altså ikke tvinges til at betale en kørelærer for teoriundervisning for at kunne gå op til en teoriprøve. Ligeså kan man på private veje også selv lære at køre bil, og der skal derfor også være mulighed for at gå op til en køreprøve udenom en kørelærer.

Afskaf begrænsningerne på motorcykelkørekort

I dag er motorcykelkørekort inddelt i tre kategorier efter motoreffekt og alder. Der bør ligesom ved bilkørekort ikke være begrænsninger for størrelse af motorcykel, når først man har taget kørekort.