Trafik og infrastruktur

Mikki Klokkedal, ordfører for bolig, infrastruktur og IT

Det er velkendt at en god, fleksibel og frem for alt smidig infrastruktur er med til at understøtte og skabe vækst. Derfor er det afgørende for fremtidens Danmark, at vi gør op med den måde, man i årtier har tænkt infrastruktur på

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Privatisering af den kollektive transport
  • Private motorveje
  • Offerløse trafikforbrydelser skal afkriminaliseres

Trafik og infrastruktur

Kollektiv transport kan på nogle områder være en effektiv måde at flytte mange borgere rundt i landet på, men vi mener ikke, at det er statens opgave at drive transportvirksomhed. Ej heller støtte en sådan med subsidier eller tilskud. Derfor skal offentligt ejede virksomheder som; Banedanmark, DSB og SAS privatiseres. Statens transportvirksomhed er konkurrenceforvridende. Ejerskabet/aktieposter fra statslig side i disse virksomheder må derfor ophøre. Ligeledes skal DSB og Banedanmark i højere grad konkurrenceudsættes, således at borgernes efterspørgsel bliver mødt, ligeså vel som kvalitet og pris vil blive mere fordelagtig for disse.

Liberal Alliances ungdom mener, at der skal ske en privatisering af motorvejene. Vi hilser offentligt privat partnerskab (OPP) velkommen, men ser helst at det sker på 100 % privat initiativ. En brugerbetaling på privatopførte motorveje skal sikre en høj standard til gavn for brugerne. Netop denne form for finansiering sikrer, at det ikke er andre end brugerne, der er med til at finansiere projekterne. Yderligere vil det også skabe arbejdspladser i forbindelse med anlæg samt driften af disse. Parkeringspladser skal ligeledes opføres hvor der er kundegrundlag for det.

Vi mener, at der skal være mulighed for, at indføre fri hastighed på motorvejene for personbiler og motorcykler, hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt. I nogle tilfælde – eksempelvis tosporede motorveje – vil en fri hastighed ikke være forsvarlig. Hvor det er trafikmæssigt forsvarligt, skal det være op til ejeren af motorvejen at sætte farthastigheden. Er motorvejen offentligt ejet, bør der være fri hastighed, såfremt forholdsreglerne er til det.

Hvor det er forsvarligt, skal der være mindre trafikregulering. Dette vil sikre at bilister og andre trafikanter ikke stoler blindt på skilte og lysreguleringer. Effekten af det bliver, at vi som trafikanter bliver mere opmærksomme observanter i trafikken. Ligeledes vil det gøre livet lettere for de bløde trafikanter.

Offerløse trafik-forbrydelser skal afkriminaliseres. Det bør ikke være kriminelt at udsætte sig selv for fare. Hvorfor eksempelvis det at køre uden scooterhjelm ikke bør være kriminelt. Staten skal ikke bruge sine ressourcer på at jagte disse mennesker, men derimod på at sikre retfærdighed og beskyttelse af individer og private ejendomme.

Læs næste arbejdsprogram om:

Udenrigspolitik