Erklæringer

Erklæringer er præcise udspecificeringer af foreningens officielle holdning til aktuelle emner. Erklæringer udløber automatisk efter ét år, hvis de ikke genvedtages. Erklæringer kan kun vedtages og genstilles på landsmødet med almindeligt flertal.

Danmark bør hjemtage børn med dansk statsborgerskab fra Syrien
Den danske stat har en forpligtigelse til at behandle alle borgere ens. Det er derfor uacceptabelt at udsatte børn med dansk statsborgerskab i Syrien ikke ydes den sædvanlige beskyttelse og hjælp blot fordi de er børn af syrienkrigere. Børn er ikke ansvarlige for deres forældres handlinger, og børn med dansk statsborgerskab bør behandles ens uanset hvem deres forældre er – herunder med hensyn til, om de skal hjemtages eller ej.
Danmark bør hjemtage syrienkrigere med dansk statsborgerskab
Enhver stat har en forpligtigelse til at sikre retssikkerheden for enhver af sine statsborgere, også de, der har begået uhyrlige forbrydelser. Danmark bør tilstræbe at hjemtage danske statsborgere i Syrien, der måtte ønske hjemtagelse, også de, der mistænkes for at have deltaget i kamphandlinger på vegne af menneskeretsfjendtlige organisationer såsom Islamisk Stat. Eventuel domfældelse skal ske i forbindelse med rettergang i Danmark.
Danmark skal tage imod asylansøgere fra Hong Kong
Efter de store demonstrationer i Hong Kong har mange ledende demonstranter følt sig nødsaget til at flygte til andre lande for at undgå politisk forfølgelse af det kinesiske regime. Danmark bør derfor, jf. sine moralske og internationale forpligtigelser, tage imod asylansøgere fra Hong Kong, der ønsker at flygte til Danmark.
Folkeafstemning om den Europæisk Bankunion
Liberal Alliances Ungdom anbefaler et nej såfremt at der kommer en folkeafstemning om dansk indtrædelse i den Europæiske Bankunion.
Fordøm den kinesiske stats krænkelser af menneskerettighederne
Den kinesiske stat har gennem længere tid systematisk og groft krænket grundlæggende menneskerettigheder i bl.a. Xinjiang, Tibet og Hong Kong. Den kinesiske stat udviser en konsekvent mangel på respekt for både sine egne borgeres rettigheder og den internationale kamp for demokrati og menneskerettigheder. Liberal Alliances Ungdom fordømmer den kinesiske stat for disse forbrydelser, og opfordrer den danske stat til at gøre det samme.
Fremskynd revisionen af de danske logningsregler
Revisionen af de danske logningsregler er blevet udskudt ni gange, siden 2007, senest 19. december 2019. Justitsministeren har senest i marts 2017 anerkendt at reglerne er i strid med EU-retten pga. af deres omfang, som i praksis omfatter kunder af alle teleselskaber. Logning bør kun foregå med dommerkendelse, da det ellers overskrider retten til privatlivets fred og databeskyttelse. Det er uacceptabelt at ulovlig logning får lov at køre på fjerde år og Liberal Alliances Ungdom ønsker derfor at fremskynde processen.
Nej til udvidelse af EU
Der bør ikke optages flere lande i EU.
Særlige forhold vedr. pressen
Liberal Alliances Ungdom vil under ingen omstændigheder, i nær eller fjern fremtid, invitere fotograf Niels Meilvang, Ritzau Scanpix, til offentlige eller lukkede arrangementer eller øvrige presserelaterede aktiviteter.