Social- og kulturpolitik i Liberal Alliances Ungdom

Introduktion

Liberal Alliances Ungdom skal være et sikkert og trygt sted for alle uanset køn og alder. Det gælder både under politiske diskussioner og til fester og andre arrangementer i Liberal Alliances Ungdom både nationalt og lokalt.

Et trygt miljø, hvor man bliver accepteret, har en følelse af at høre til, hvor man indgår i et fællesskab, og hvor man passer på hinanden, bliver skabt af foreningens formelle og uformelle rammer. Det bliver også skabt af et lederfællesskab, hvor svære samtaler om besværlige emner ikke er tabubelagte, og hvor medlemmernes samvær er sat højt på dagsordenen.

Mobning

Liberal Alliances Ungdom er en alliance af forskellige typer af unge individer. I Liberal Alliances Ungdom er vi stolte af den diversitet som vores forening indeholder, og netop den store variation af typer, interesser og baggrunde er med til at skabe et oplysende foreningsliv og et sammenhold på tværs af forskelle og ligheder.

Rammen for at Liberal Alliances Ungdom er et godt og rart sted for alle, skabes og sikres af de interne sociale relationer. Det er derfor altafgørende for at være en del af Liberal Alliances Ungdom, og det dertil hørende miljø, at du behandler de mennesker du omgås med, med respekt.

Vores forening spænder bredt over en stor alders difference, da alle op til 30 år kan være medlem. Det er derfor vigtigt, at du altid tænker over hvem du omgås, hvordan I omgås, og at du er sikker på, at du ikke overtræder nogens grænser. Rygter og mobning tolereres på ingen måde i vores forening. Vi vægter meget højt, at alle kan være en del af Liberal Alliances Ungdom uanset baggrund, interesser mm. I vores forening er der plads til alle.

Mistanke og rygter

Har du en mistanke om at et andet medlem fra foreningen mistrives, bliver mobbet eller på anden vis ikke behandles retfærdigt? Føler du dig selv mobbet og mister derved lysten til at omgås i foreningen, kontakt da enten din Lokalformand eller en fra forretningsudvalget.

Der vil altid være hjælp at hente, og i Liberal Alliances Ungdom skal der være plads til alle, og alle skal have det godt.

Alkohol

I Liberal Alliances Ungdom er det som udgangspunkt tilladt at indtage alkoholiske drikke til arrangementer. I foreningen er der ingen faste grænser for indtag af alkohol, men arrangørerne af arrangementer har altid ret til at nægte at servere yderligere alkohol til deltagere, hvis de vurderer det nødvendigt. Vi opfordrer alle deltagende til at hjælpe hinanden med at have et sundt forhold til alkohol.

Til kursusweekender og andre nationale aktiviteter vil Uddannelse og Aktivitets Udvalget altid have en ædru vagt, således at hvis en problematisk situation skulle opstå, vil der være en ædru ansvarlig over 18 år at søge hjælp hos.

Vi passer på hinanden

I Liberal Alliances Ungdom passer vi på hinanden. Møder man et andet medlem til et arrangement i foreningen som virker ude af stand til at passe på sig selv, finder man en af de ansvarlige for det respektive arrangement eller tager fat i en fra forretningsudvalget. På den måde sikrer vi, at vi i foreningen har et miljø, hvor vi hjælper hinanden.

I Liberal Alliances Ungdom er det ikke tilladt at medbringe eget alkohol til nationale arrangementer. Ligeledes har forretningsudvalget og Uddannelses- og Aktivitetsudvalget ret til at bestemme hvorvidt om det er hensigtsmæssigt at du køber mere alkohol, hvis du i forvejen er for beruset. Dette gøres udelukkende for at passe på hinanden og medlemmerne af foreningen, og for at skabe et trygt og rart miljø for alle.

Euforiserende stoffer

I Danmark er det ikke lovligt at besidde euforiserende stoffer. I Liberal Alliances Ungdom følger vi lovgivningen, og derfor er det givet, at det ikke er acceptabelt at besidde, være påvirket af eller indtage stoffer i Liberal Alliances Ungdom. Selvom vi på området ønsker en anden lovgivning og politik end den nuværende, respekterer vi den danske lovgivning. I Liberal Alliances Ungdom tolerer vi derfor hverken at man er påvirket til foreningens arrangementer eller er i besiddelse af euforiserende stoffer.

Konflikter

Har du en konflikt i din lokalforening, eller oplever du at en konflikt, du kender til, er kommet ud af proportioner, vil vi i landsforeningen meget gerne hjælpe med at håndtere eller løse situationen. Det kan være svært at tage hensyn til alle i en konflikt, stå i midten af en konflikt eller selv være del af en. Føles situationen uoverskuelig, og det dermed bliver svært at trives i Liberal Alliances Ungdom, så tag kontakt til en fra forretningsudvalget eller en anden tillidsperson, som du føler dig tryg ved.

Oplever du et utrygt miljø, føler du dig dårligt behandlet eller er du bekymret for et andet medlem – tøv aldrig med at kontakte en fra forretningsudvalget eller en anden du er tryg ved! I Liberal Alliances Ungdom, er der plads til alle, og alle skal føle sig trygge og godt tilpas.